Підписатися на RSS

Робота за темою “Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій”

У 2016-2017 навчальному році роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми “Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій”,

Робота над розв’язанням проблемної теми проводилась у тісної взаємодії всіх методичних підрозділів, творчої співпраці методичних комісій, творчої групи, методичної ради, адміністрації закладу. Було розроблено план-графік поетапної роботи за проблемною темою. Кожен етап – це сходинка до поліпшення змісту методичної роботи закладу, запровадження інноваційних технологій, пошук оригінальних методик викладання.

Етап, рік Зміст роботи Термін Відповідальні
І. 2013-2014н.р Дослідження рівня професійної майстерності. 1 Анкетування викладачів та майстрів в/н 2. Анкетування учнів 3.Індивідуальні бесіди з колективом 4.Відвідування уроків, позакласних заходів. 5 Виступи педагогічних працівників на ІМН, педагогічних читаннях. 6. Участь у конкурсі інноваційних технологій. І декада навчального року Протягом року Протягом року на ІМН Протягом року вересень Методист Психолог Адміністрація Адміністрація методист
ІІ- 2014-2015н.р Вивчення рівня підготовки пед. працівників до роботи над методичною проблемною темою 1 Організація наставництва 2. Організація методичної роботи з обраної проблеми(проведення інструкційних нарад, педагогічних рад, співбесіди, педчитання). 3. Аналіз відвіданих уроків. 4. План роботи ліцею та МК над методичною темою. 5. Проведення тренінгів з педагогічним колективом. 6. Проведення методичних семінарів з проблемної теми закладу. Вересень Протягом року Методист Методична рада Методист, психолог
ІІІ -2015- 2016 н.р Організація практичної діяльності пед. працівників з проблемної теми 1.Курси підвищення кваліфікації, стажування. 2. Обмін досвідом, проведення майстер-класів. 3. Проведення уроків з використанням інноваційних технологій навчання. 4.Психолого-педагогічні семінари. 5. Педагогічні читання. 6. Обмін досвідом по роботі над темою на методичних семінарах. Протягом року Протягом року Протягом року ІІ декада Січень Протягом року Методист Пед.працівники Пед.працівники Психолог Методист методист
ІV-2016-2017н.р Узагальнення досвіду з науково-методичної проблеми 1 Творчі звіти педпрацівників. 2. Узагальнення досвіду з проблемної теми. 3 Оформлення буклету з методичної проблеми. 4 Оформлення методичних порад педагогічним працівникам. 5. Презентації педагогічного досвіду на засіданнях ІМН 6. Проведення засідання круглого столу по роботі над проблемною темою закладу. ІІ декада Протягом року Березень-квітень Методист Пед. працівники методист

І етап - організаційний 2013 – 2014 н.р. - дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як колективу, так і кожного педагогічного працівника. Велась робота, яка забезпечувала теоретичну й психологічну готовність педагогів до роботи за темою. (Анкетування, індивідуальні бесіди, відвідування уроків, позакласних заходів). Проведено ряд відкритих уроків з використанням інноваційних методів навчання.

ІІ етап 2014 – 2015 н.р. - вивчення рівня підготовки пед. працівників до роботи над методичною проблемною темою. виступи працівників на педагогічних радах, інструкційних нарадах, пед. читаннях з доповідями з проблемної теми, створення умов для вирішення завдань. Складання плану роботи над проблемною темою (участь в обласній олімпіаді з предмету «Устаткування підприємств харчування» з професії «Кухар» учениця закладу Петрушкова Ганна нагороджена дипломом І ступеню).

На базі МПЛТРС проведено обласний семінар методистів «Перспективний педагогічний досвід: вивчення, узагальнення, поширення та впровадження». Одним з питань якого було Педагогічний досвід: методичний супровід та психологічна підтримка (співпраця педагогічних колективів МПЛТРС та МПМЛ)

Так у поточному році було проведено методичний семінар «Моя оригінальна мотивація» на якому працівники поділились досвідом та навели приклади мотивування учнів до навчання на уроці.

ІІІ етап-2015-2016 н.р - Організація практичної діяльності педагогічних працівників з проблемної теми. Курси підвищення кваліфікації, стажування. Обмін досвідом, проведення майстер-класів. Проведення уроків з використанням інноваційних технологій навчання. Психолого-педагогічні семінари. Педагогічні читання. Обмін досвідом по роботі над темою на методичних семінарах. Надано ряд відкритих уроків які отримали високу оцінку представників НМЦПТО. Це уроки Сахарної А.Ю, Клепко Л.А, Скрипкар Л.В, психологічні заходи практичного психолога Телешової І.В, виступи на обласних секціях Терещенко О.М та Сінкевич Н.М.

З метою профорієнтації молоді та популяризації професії кухар викладачем Черевковою С.М у квітні в ЗОШ №51 було проведено Майстер –клас за темою «Карвінг. Фігурна нарізка з овочів». В рамках засідання методичної комісії з професій торгівлі майстром в/н Савіною Н.Г на основі виробничого досвіду роботи проведено майстер-клас з проблеми «Робота на ЕККА “Міні-600». Завданнями майстер-класу було: підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, поширення і передача інноваційного досвіду.

Психологом ліцею було здійснено психодіагностичне обстеження учнів І та ІІ курсів з метою визначення структури навчальної мотивації та приволюючого мотиву вибору професії, а також педагогів з метою вивчення мотивації професійної діяльності. Проведено психолого-педагогічний семінар «Психолого-педагогічний супровід учнів з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання», тренінги «Основи тайм-менеджменту», «Чи готовий ти до критики?», виступи «Діти у конфліктний та постконфліктний періоди», «Психологічний аналіз нового контингенту учнів», «Роль педагога в гармонізації позитивної Я-концепції», практикуми «Підвищуємо рівень стресостійкості педагогів», «Профілактика професійного вигорання «Я- в променях сонця», «Ситуація успіху в навчальній діяльності учнів», семінар-практикум «Специфіка прояву та перебігу посттравматичного стресового розладу у підлітків», «Важковиховуваність: сутність поняття». За результатами діагностики Телешова І.В проводить корекційно-відновлювальну та розвивальну роботу з учнями, регулярно виступає з доповідями, рекомендаціями, порадами на виховних годинах, педагогічних радах. Підтримує зв'язки з громадськістю, брала участь в циклі програм на телеканалах «Миколаїв» і «ТАК-ТV», де висвітлювала питання батьківського виховання, друкується у фахових виданнях.

Такі семінари, тренінги дають можливість розвивати творчого і компетентного педагога, який зможе працювати в нових умовах, що вимагають неабиякого винахідництва, прагнення відійти від шаблону, вміння експериментувати і знаходити оригінальні рішення. А нетрадиційний підхід до їх проведення допомагає педагогам стати відвертішими, демократичнішими, лояльнішими до дітей, колег і в першу чергу до самих себе.

Окрім постійно діючих форм методичної діяльності проводились періодичні та одноразові заходи: консультації, наставництво, активні виставки, самоосвіта. Індивідуальна методична робота полягала у систематичному вивчені та аналізі роботи педагогічних працівників, надання їм допомоги в удосконаленні методики проведення уроків, розробці документації, запровадженні педагогічного та виробничого досвіду. Учениця закладу Руденко Юлія брала участь в обласній олімпіаді з предмету «Технологія виробництва кондитерських виробів», отримала Диплом І ступеню. Підготовку учениці здійснювала викладач Медведь Л.В.

Чільне місце у підвищенні фахового рівня, майстерності педагогічних працівників займає робота над індивідуальною методичною темою (проблемою). Індивідуальна робота педагога над науково-методичною проблемою – найбільш ефективний шлях включення його в активну, самостійну творчу пізнавальну діяльність Ця тема не може бути кимось запропонована, вона має випливати з професійного інтересу працівника. В усіх педагогічних працівників є особисті проблемні теми, за роботу над якими вони звітують на атестаційній комісії. Таким чином педагогічні працівники не тільки підвищують свій професійний рівень , для них є за потребу пізнавати щось нове, розробити особистий стиль повсякденної педагогічної діяльності.

ІУ етап – (2016-2017 н.р) Узагальнення досвіду з науково-методичної проблеми

1 Творчі звіти педпрацівників.

2. Узагальнення досвіду з проблемної теми.

3 Оформлення буклету з методичної проблеми.

4 Оформлення методичних порад педагогічним працівникам.

5. Презентації педагогічного досвіду на засіданнях ІМН

Основні завдання: оброблення даних моніторингових досліджень, отриманих у результаті роботи над науково – методичною проблемою ліцея на заключному її етапі.

Прогнозовані результати: вироблення рекомендацій, визначення напрямів роботи й перспектив подальшої діяльності.

Шляхи реалізації

Основними шляхами реалізації проблеми визначено:

1. узагальнення та аналіз роботи над проблемною темою.

2. вироблення практичних рекомендацій;

3.оформлення результатів дослідження у вигляді методичних рекомендацій;

4. розгляд питання по роботі за методичною проблемною темою на педагогічній раді та оформлення педагогічної виставки за підсумками роботи над науково – методичною проблемою ліцея;

5.підбиття підсумків роботи.

6. підготовка та проведення панорами методичних знахідок;

7. сприятливий психологічний клімат у колективі;

8. Визначення орієнтирів подальшої науково – методичної роботи з реалізації концепції розвитку ліцея.

9. Стимулювання, розвиток і підтримка творчої активності, інноваційної діяльності педагогічних працівників.

10. Підсумкове засідання методичної ради «Досвід і проблеми реалізації науково –методичної проблеми ліцея».

11. Узагальнення позитивного досвіду педагогічного колективу.

12. Підсумки роботи усіх МК за проблемною темою закладу.

13. Визначення шляхів подальшої роботи педагогічного колективу.

14. Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів.

Очікувані результати

1. Удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи.

2. Використання набутого досвіду на практиці.

3. Залучення пед працівників до інноваційної діяльності.

4. Упровадження й використання досягнень психолого – педагогічної науки.

5. Поширення педагогічного та виробничого досвіду, створеного у колективі.

6. Створення сприятливих умов для навчання й розвитку обдарованих дітей, залучення їх до конкурсів,олімпіад, конференцій, проектів, програм.

7. Стимулювання творчості й ініціативи членів колективу з метою забезпечення індивідуалізації та спеціалізації навчально – виховного процесу.

8. Створення визначених інформаційних і телекомунікаційних систем для розвитку інформаційної культури педагогів, учнів,та батьків.

9. Практичне засвоєння і застосування педагогами та учнями інноваційних технологій(техніки, проведення майстер-класів, демонстрація кращого досвіду на TV) у навчально – виховному процесі, що створить умови для активізації пізнавальної діяльності учнів.

10 Підготовка умов для обрання роботи за новою проблемною темою закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 1409

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.