Підписатися на RSS

_Миколаївський професійний ліцей торгівлі та ресторанного сервісу, 01566423
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет
закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Послуги з постачання електроенергії 40.10.3

2273

Кошти місцевих бюджетів

133500 (сто тридцять три тисячі п’ятсот грн.) у т.ч. ПДВ 22250 грн.

Закупівля в одного учасника

листопад 2014 року

Сухопяткіна І.Ю. – голова КзКТ

Черевков М.Ю. секретар КзКТ

ПАТ «Миколаїв-обленерго»

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами)

2271

Кошти місцевих бюджетів

252582 (двісті п’ятдесят дві тисячі п’ятсот вісімдесят дві грн.. у т.ч. ПДВ 42097 грн.

Закупівля в одного учасника

листопад 2014 року

Сухопяткіна І.Ю. – голова КзКТ

Черевков М.Ю. секретар КзКТ

ОКП «Миколаїв-облтеплоенерго»

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами)

2271

Кошти місцевих бюджетів

156053 (сто п’ятдесят шіст тисяч п’ятдесят три) грн.. у т.ч. ПДВ 26009

Закупівля в одного учасника

листопад 2014 року

Сухопяткіна І.Ю. – голова КзКТ

Черевков М.Ю.- секретар КзКТ

ВАТ «Миколаївська ТЕЦ»

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 20.11.2013 року N 4

Голова комітету з конкурсних торгів

І.Ю.Сухопяткіна __
(прізвище, ініціали)

_______________
(підпис) М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів

М.Ю.Черевков
(прізвище, ініціали)

_______________
(підпис)

Інформаційно-аналітична довідка

щодо вивчення виконання умов контракту

директором Миколаївського професійного ліцею торгівлі та ресторанного сервісу Сухопяткіною І.Ю. за звітний період

1. Організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу

Миколаївський професійний ліцей торгівлі та ресторанного сервісу (далі МПЛТРС) є державним професійно-технічним навчальним закладом, ІІ атестаційного рівня, який входить до системи освіти і науки, забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робочими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, стану здоров’я; з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих, конкурентноспроможних на ринку праці робітниках.

Юридична адреса ліцею: 54003, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Маршала Василевського, 40 корпус 6, тел. (0512) 24-03-86, ідентифікаційний код–01566423.

В своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про професійну освіту”, «Про мову», “Положенням про професійно-технічний навчальний заклад”, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 року № 1240, “Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 30 травня 2006 року № 419, Статутом, затвердженим заступником міністра освіти і науки України 29.03.2006 року, ліцензією АВ № 395533 (рішення ДАК від 10.04.2011 року № 86) та іншими документами, що регламентують професійно-освітню діяльність ліцею.

Навчальний заклад забезпечений нормативно – правовою базою, за винятком державного акту на право користування землею (в стадії оформлення).

Для забезпечення навчально-виробничої діяльності ліцей має 5 окремих пристосованих корпусів, загальною площею – 5600 кв. м., навчальною площею – 3200 кв. м.

Загальна площа приміщень на 1 учня – 7,3 кв. м. Навчальна площа приміщень на 1 учня – 4,1 кв. м.

Торгове відділення, загальною площею 2199 кв. м., на території якого розташовані такі об’єкти: 2-поверховий навчальний корпус, спортивний комплекс:спортивний зал, площею 288 кв.м., малий зал – 52 кв.м. , два спортивних майданчики – 288 кв.м , 190 кв. м..

Кулінарне відділення, загальною площею 3401 кв. м., на території якого розташовані: 2-поверховий навчальний корпус, майстерня по випуску кондитерських і борошняних виробів, учбовий магазин “Марійка”, а також корпус площею 362 кв. м., у який входять господарські приміщення, склади, гараж,бібліотека.

Навчально-виробничий комплекс, загальною площею 722 кв. м., в склад якого входять кухня-лабораторія, кондитерський цех - лабораторія, актовий зал, навчальні кімнати, банкетний зал, музичний салон.

Приміщення знаходяться в задовільному санітарно-технічному стані і відповідають діючим нормам. Водопостачання, водовідвід та опалення централізоване.

Лабораторії, їдальня, борошняний цех забезпечені гарячою водою. Є три гардеробні кімнати для переодягання учнів та працівників. У спортзалі, їдальні та лабораторії діють душеві кімнати. Територія ліцею впорядкована та озеленена.

Для виконання робочих навчальних планів та програм з загально-професійної підготовки на підставі державних стандартів необхідно 3 кабінети. Ліцей має в наявності три кабінети: «Захист вітчизни», «Основи правових знань», «Інформаційні технології».

Для професійно-теоретичної підготовки за державними стандартами необхідно мати 14 кабінетів, в наявності – 11 кабінетів на 30 місць – «Технологія приготування їжі», «Технологія приготування кондитерських виробів», «Устаткування підприємств», «Організація виробництва», «Організація і обслуговування», «Облік і звітність» (сумісний), «Охорона праці», «Товарознавство продовольчих товарів», «Товарознавство непродовольчих товарів» (сумісний), «Контрольно-касове обладнання», «Організація та технологія торгових розрахунків» (сумісний).

Річні плани МПЛТРС на 5 останніх років: з 2008 по 2013 були складені згідно всіх напрямків діяльності закладу освіти та важливих проблем, над якими працював колектив у відповідних поточних навчальних роках.

Навчально-виробнича діяльність у навчальному закладу здійснюється згідно з річним планом, що визначає переважно всі напрямки діяльності колективу у навчальному році. Назви розділів плану відповідають «Положенню про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних закладах», наказ від 30.05.2006 року № 419 та організації навчально-виробничого процесу. Ліцей забезпечений основними навчально-методичними документами з планування навчально-виробничої діяльності.

На підставі робочих навчальних планів і робочих навчальних програм кожна професія забезпечена основними навчально-методичними документами з планування навчально-виробничої діяльності: поурочно-тематичні плани з навчальних предметів, перелік навчально-виробничих робіт з професії, плани виробничого навчання на місяць, план навчально-виробничої діяльності на півріччя, плани уроків теоретичного і виробничого навчання. Навчально-методична документація погоджується та затверджується в установленому порядку.

Розклад занять розробляється відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог. Розклад включає теоретичну та професійно-практичну підготовку в групах на кожний робочий день, складається під керівництвом заступника директора з НВР, затверджується директором ліцею і вивішується за три дні до початку навчання. Розклад занять забезпечує рівномірний розподіл навчального навантаження учнів, збереження працездатності учнів протягом робочого дня, тижня, семестру навчального року.

Теоретичні заняття починаються з 8-30 год. Тривалість уроку теоретичного навчання складає 45 хвилин, перерви між уроками 10 хв., велика перерва – 20 хвилин.. Учні комплектуються в групи теоретичної підготовки 25-30 чол. При проведенні лабораторно-практичних робіт група ділиться на підгрупи по 12-15 учнів. Навчальні групи для учнів з вадами слуху з професії кондитер комплектуються з дотриманням нормативів наповнюваності класів і складає 8 – 12 чол. В цих групах працює перекладач-дактилолог.

Зміст і обсяг навчально-виробничого процесу, терміни навчання визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами. Тривалість навчального тижня в ліцеї складає 35 академічних годин. Тривалість уроків виробничого навчання не перевищує 6 академічних годин. Навчальний час учня в період проходження виробничої практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства згідно із законодавством.

Викладачі ліцею самостійно обирають форми та методи навчання з урахуванням основ педагогіки. Використовуються різні типи уроків: лекції, семінари, лабораторно-практичні заняття, тощо; індивідуальні заняття і консультації; учні виконують індивідуальні завдання (реферати, розрахункові роботи, дипломні проекти); екскурсії.

Лабораторно-практичні роботи проводяться безпосередньо після вивчення відповідної теми програми в лабораторіях ліцею. З професії кухар, кондитер ЛПР проводяться в лабораторії -кухні з дегустаційним залом, яка розрахована на 15 робочих місць. Лабораторія на 100% укомплектована засобами навчання: різноманітним обладнанням: електроміксер, пекарська шафа, електричні плити, м’ясорубка, холодильна шафа, електрофритюрниця, універсальна кухонна машина, мікрохвильова піч; інвентар, інструмент, посуд в асортименті, білизна.

З професії контролер-касир ЛПР проходять в лабораторіях контрольно-касового обладнання, яка розрахована на 15 робочих місць. Лабораторія на 90% укомплектована засобами навчання: ЕККА різних типів – 15 одиниць, чекова стрічка, мікрокалькулятори, навчально-наочні посібники, ваговимірювальне обладнання, інструменти.

З професії офіціант ЛПР проводяться в лабораторії організації обслуговування, яка розрахована на 15 робочих місць. Лабораторія на 100% укомплектована засобами навчання: ваги, холодильна шафа, електротостер, машина для нарізки гастрономічних продуктів, контрольно-касовий апарат, столи банкетні, підсобні, інструмент, посуд в асортименті, білизна, муляжі страв, овочів, фруктів, тощо.

Уроки з фізичної підготовки проводяться окремо серед дівчат та юнаків, якщо більше 27 учнів у групі, але не менше 8 однієї статі (наказ МОН України від 20.02.2002 року № 128), по два уроки на тиждень тривалістю 45 хвилин через один, два дні. Уроки проводяться в теплий період року на спортивному майданчику, в холодну пору – у спортивній залі. В позаурочний час проводяться заняття гуртків спортивного напряму (волейбол, настільний теніс, баскетбол, шахи). Для проведення занять з фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи у закладі створена спортивна інфраструктура, до якої входять: спортивна зала 24 х 12 м., яка оснащена: колода, гімнастична драбина – 12 секцій, баскетбольні щити, футбольні м’ячі – 6 шт., набивні – 6 шт., м’ячі для метання; малий зал – 52,2 м2, оснащена: велотренажери – 3 шт., бігова доріжка, тренажер для ніг, штанга, гирі, гантелі, гімнастичні палиці – 14 шт., обручі – 14 шт., скакалки – 22 шт., гімнастичні мати – 5 шт., степи – 20 шт., канат; хол для гри у настільний теніс (в наявності 4 тенісних стола, сітки, ракетки та м’ячі для гри); волейбольний майданчик 288 м2 (волейбольний майданчик, розмітки для стрибків у довжину з місця, човникового бігу, метання м’яча в ціль); малий спортивний майданчик 190 м2 (високі перекладини – 5 шт., лави, розмітка для штовхання ядра, човникового бігу, стрибкова яма); стрілецький тир 232, 6 м2.

Виробниче навчання з професій кухар, кондитер, офіціант, продавець продовольчих товарів, контролер-касир проходить в майстернях ліцею: кондитерському цеху, магазині «Марійка», навчально-виробничому комплексі при ліцеї (гарячий овочевий, м'ясо-рибний, кондитерські цехи та банкетний зал). Виробниче навчання проводиться у навчальних групах чисельністю 12-15 осіб у дві зміни. Учні набувають потрібних практичних навиків, одержують первинні професійні уміння і навички, передбачені робочими навчальними планами. Також виробниче навчання професій: контролер-касир, офіціант, проходить на виробництві під керівництвом майстра виробничого навчання та відповідних спеціалістів підприємства.

Виробнича практика учнів ліцею проводиться безпосередньо на робочих місцях міста Миколаєва в підприємствах харчової промисловості та торгівлі. Між ліцеєм та підприємствами, що надають місця укладається договір про надання робочих місць. Так, з професії кухар та офіціант учні проходять виробничу практику в ЗАТ кафе «Українські страви», кафе «Приємне побачення», ресторан «Горожанін», бар «Вояж», КВП з організації харчування в навчальних закладах. З професії кондитер – ТОВ «Пишка», кондитерських цех «Сластьона», кондитерський цех ВАТ БТ «Південний Буг», ТОВ «Аура-плюс». З професії контролер-касир, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів учні проходять практику в ТОВ ЦТМ «П’ятий океан», ВАТ БТ «Південний Буг», АОЗТ «Магазин № 100», ТОВ «Еко-маркет». Під час виробничої практики на підприємстві учні ведуть щоденник виробничої практики.

Всі учні ліцею забезпечені робочими місцями, в навчально-виробничих майстернях, лабораторіях ліцею. та підприємствах громадського харчування і торгівлі міста Миколаєва.

Робочі місця учням для проходження виробничої практики формуються ліцеєм з урахуванням пропозицій, підприємств-замовників підготовки кваліфікованих робітників. Учні ліцею мають змогу самостійно, з дозволу директора ліцею обирати для себе місце проходження виробничої практики з наступним працевлаштуванням.

Основними документами обліку навчальної роботи в ліцеї є журнали теоретичного і виробничого навчання установленої форми. Викладачі і майстри в/н здійснюють облік проведення навчальних занять, оцінювання навчальних досягнень, поведінки учнів, відвідування занять учнями. В журналах записи ведуться згідно правил ведення журналу. Записи тем уроків відповідають навчальним програмам та поурочно-тематичним планам, ведуться чорнилами одного кольору, охайно, заповнюються своєчасно. Поряд з тим, деякі викладачі не своєчасно виставляють оцінки учням, не вказують домашнє завдання, допускають виправлення, помарки. На підставі журналів обліку навчальної роботи прослідковується повнота виконання робочих навчальних планів і програм. Керівництво ліцею здійснює періодичний контроль якості та своєчасності ведення журналів, за наслідками перевірки видаються відповідні накази.

Навчальні досягнення учнів, рівень їхньої кваліфікації ліцей здійснює шляхом поточного, тематичного, проміжного і вихідного контролю.

- На поточному контролі ведеться поурочне опитування учнів, проводяться контрольні, перевірочні роботи, тестування та інші форми контролю.

- Тематичний контроль проводиться по завершенню вивчення теми робочої навчальної програми;

- Проміжний контроль передбачає семестрові заліки, семестрову атестацію, проміжну кваліфікаційну атестацію (індивідуальні завдання: проміжний контроль в ліцеї здійснюється у вигляді тестових завдань).Форми і періодичність проміжного та вихідного контролю визначаються робочими навчальними планами. Зміст завдань розглядається і схвалюється протоколом методичної комісії і затверджуються заступником директора з НВР.

- Вихідний контроль передбачає державну кваліфікаційну атестацію на завершальному етапі певного ступеня навчання, яка здійснюється за участю кваліфікаційної комісії і представників підприємств-замовників.

За результатами державної кваліфікаційної атестації чи поетапної кваліфікаційної атестації, де обов’язково присутні роботодавці, учням присвоюється кваліфікація певного рівня з внесенням записів у відповідні документи (протокол засідань кваліфікаційної комісії, журнали обліку навчальної роботи, зведені відомості, додатки до дипломів тощо).

Для якісної підготовки та проведення кваліфікаційної атестації учнів педпрацівниками ліцею здійснюються певні заходи:, а саме: укладаються угоди з підприємствами на проходження практики учнями ліцею, контролюється виконання програм виробничої практики учнями, забезпечується своєчасна видача завдань для дипломних робіт (теми дипломних робіт розробляються, схвалюються рішеннями методичних комісій та затверджуються заст.. директора з НВР), своєчасно створюється державна кваліфікаційна комісія для проведення атестації, розробляються та затверджуються переліки пробних кваліфікаційних робіт за кожною професією окремо, погоджуються з керівниками-замовниками кадрів, видається наказ по навчальному закладу про проведення державної кваліфікаційної атестації (кваліфікаційної атестації), створюється та затверджується графік проведення державної атестації (кваліфікаційної атестації), на засіданнях педагогічної ради розглядаються питання про допуск учнів до державної кваліфікаційної атестації), забезпечується підготовка навчальної та звітної документації до державної кваліфікаційної атестації, своєчасно замовляються документи про здобуту освіту.

Питання з організації навчально-виробничої діяльності систематично розглядаються на педагогічних радах. Заслуховуються такі питання, як ведення документації, виконання навчальних планів і програм, організація виробничої практики на виробництві, підсумки навчально-виробничого процесу, визначення навчальних досягнень учнів, тощо.

Контроль за рівнем навчальних досягнень учнів, повнотою та якістю виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм, роботою викладачів, майстрів в/н здійснюють керівники ліцею. На підставі графіку внутрішньоліцейного контролю керівництво ліцею відвідують уроки викладачів, майстрів в/н, проводять адміністративні контрольні роботи, моніторинг знань учнів, перевіряють ведення журналів та іншої навчальної документації, стан успішності та учнів, відвідування ними занять, дотримання єдиних педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог, техніки безпеки тощо. Після проведення перевірок видається директором ліцею наказ, наслідки контролю розглядаються на педагогічних радах та інструктивно-методичних нарадах.

Виховна робота в Миколаївському професійному ліцеї торгівлі та ресторанного сервісу проводиться відповідно з нормативною документацією, методичними рекомендаціями, на основі яких складається план виховної роботи на навчальний рік.

Головною метою виховної роботи в ліцеї є забезпечення пріоритету розвитку людини в соціумі, виховання людини з інноваційним типом мисленні, який допоможе вижити в потоці кризових ситуацій, виховання людини як патріота рідної землі, свідомого громадянина, людини творчої, морально і фізично здорової.

Всі ці аспекти передбачені в плані виховної роботи, який спрямований на національне та патріотичне виховання учнів, їх фізичний розвиток, здоровий спосіб життя, розвиток професійних навиків, правову освіту, підвищення культурного рівня.

З метою формування національної свідомості, виховання поваги до державних символів, патріотичних почуттів планом передбачається проведення загальноліцейних заходів: місячнику «Прийди до серця Україно», в ході якого проводяться виставки української вишиванки, кулінарних страв української кухні, тематичні години «Обереги у сучасному житті», «Прапор наш, як сонце в небі майорить», «Благослови народ, що дав Шевченка - кобзаря» та інші. Традиційно в ліцеї проводяться мітинги-реквієм до Дня Перемоги, для звільнення України від німецько-фашистських загарбників, літературні години «З тобою, роде мій орлиний, іду дорогами війни», «Ми перед Вами в почесті схиляємо голови, коліна і серця», тематичний вечір «Ваш подвиг – незабутній», тощо.

Для формування у учнів професійних навичок, працелюбності, економічного мислення планується проведення зустрічей з випускниками ліцею «Мій слід у житті», конкурси професійної майстерності У завитку, у візерунку руки творять творчу думку, виховні години «Світ моїх захоплень».

З метою прищеплення й розвитку моральних принципів та норм, передбачено проведення циклу бесід: «Права і обов’язки членів сім’ї», «Культура поведінки закоханих», тематичних виховних годин «Межа між моральною та аморальною поведінкою», «Ні раб, ні повелитель дружбі не потрібні. Дружба любить рівність», уроки доброти та милосердя: «Бути добрим до кожної травинки» та інші.

Фізичний розвиток поєднується з відродженням національних видів спорту та психологією загарбування. Щороку в ліцеї проводиться загальноліцейний «день здоров’я» за програмою «Козацьких ігор», цикл бесід «Загартування водою», Організовується показ відеофільмів з профілактики поганих звичок, збереження здоров’я.

Значна робота проводиться з профілактики СНІДу, тютюнопаління та вживання алкоголю. На початку навчального року в групах проводиться анкетування з метою виявлення обізнаності учнів з проблем СНІДу, алкоголізму, тютюнокуріння, венеричних захворювань. За результатами анкет планується проведення виховних тематичних годин, зустрічей з лікарями, наркологами, гінекологами, волонтерами, показ художніх та документальних фільмів, випуск стіннівок, бюлетенів, написання рефератів, проведення практичних занять.

За участю лікаря-нарколога проведені тематичні години «Божевілля з моєї вини», «Сучасна медицина про шкідливий вплив алкоголю та тютюнокуріння на здоров’я». Лікарем-гінекологом проведені лекції-бесіди «Шляхи зараження та ознаки ВІФЛ-інфекції, СНІДу», «Хвороби, які передаються статевим шляхом».

В ліцеї працює методична комісія класних керівників. Планом роботи методичної комісії передбачена робота з учнями та їх батьками, вивчення взаємовідносин в сім’ї, матеріальне забезпечення та умови проживання дітей в сім’ях. В план роботи включені практичні заняття на теми: «Стиль взаєморозуміння: викладач – учень – батьки»; «Робота в групах з гендерного виховання», «Особистісний підхід у вихованні». На практичних заняттях класні керівники діляться досвідом роботи, обмінюються думками по покращенню виховної роботи, методах особистісного підходу до учнів та батьків. Значну роботу з надання класним керівникам та майстрам в/н надає практичний психолог, яка проводить з учнями тренінги, анкетування, діагностування, вивчає їх емоційний, психологічний стан, лідерські здібності.

Класні керівники планують виховну роботу в групах на місяць, керуючись річним планом виховної роботи ліцею на рік. Основне завдання класного керівника – сформувати згуртований і працездатний колектив, який має високі моральні якості, правову та духовну культуру. З цією метою в групах проводяться тематичні години та вечори, зустрічі з фахівцями (юристами, лікарями, представниками громадських організацій). З метою формування національної свідомості і патріотизму проводяться: виховні години на тему: «Народні обереги», « Мій рідний край – моя історія жива», мітинги-реквієм (пам’яті героїв ВВв, пам’яті жертв голодомору); театралізовано - музичні вистави та літературно-музичні композиції, зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни.

Значна увага в роботі класних керівників надається роботі з пропаганди здорового способу життя. З цією метою в групах проводяться тематичні години «За хмарою тютюнового диму», «Легкі алкогольні напої – омана, яка веде до раннього алкоголізму», «Викрадачі здоров’я і розуму».

Одним з основних завдань виховної системи ліцею являється робота органів учнівського самоврядування, керівним органом якого є Велика рада старостату». Очолює раду голова старостату, який обирається відкритим голосуванням. Члени ради старостату беруть активну участь у заходах ліцею: проводять лінійки, організовують підготовку та проведення позакласних заходів, беруть участь у роботі стипендіальної комісії, засіданнях ради профілактики ліцею, допомагають класним керівникам в зміцненні дисципліни, допомагають в проведенні конкурсів професійної майстерності, вносять пропозиції щодо заохочення учнів за успіхи у навчанні та активну участь у громадських заходах, видають власну ліцейну газету, виходять з пропозиціями до адміністрації щодо організації дозвілля учнів.

На виконання державної Національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття) в ліцеї працює 4 гуртки: вокальний, театральний «Оплески», клуб веселих та кмітливих «Креативненько», художнього слова «Гуморинка», та 4 гуртки спортивного спрямування: з волейболу, легкої атлетики, настільного тенісу, баскетболу. В гуртках займається 212 учнів, що складає 47,5% всього контингенту, з них дітей-сиріт – 4; дітей з числа інвалідів – 12 осіб.

Художні колективи ліцею постійно беруть участь в обласних оглядах-конкурсах художньої самодіяльності ПТНЗ, на яких нагороджуються грамотами та цінними подарунками. Так, в 2010 році – отримали цінний подарунок і грамоту «За кращу жіночу роль», в 2011 році – грамоту в номінації «Кращий акторський ансамбль».

На спортивних змаганнях серед учнів професійно-технічних навчальних закладів області учні та працівники ліцею займали місця: 2008-2009 н.р. – ІІ загальнокомандне, 2009-2010 н.р. – V місце, 2010-2011 н.р. – ІІ загальнокомандне місце, 2011-2012 – ІІ загальнокомандне місце.

В ліцеї забезпечуються соціально-правові гарантії та захист учнів, в тому числі дітей-сиріт, тих що залишились без батьківського піклування та дітей-інвалідів (глухих).

Всього в ліцеї навчалось: дітей-сиріт 2008-2009 н.р. – 18 чол., 2009-2010 н.р. – 17 чол., 2010-2011 н.р. – 16 чол. ; із числа дітей-інвалідів: 2008-2009 н.р. – 18 , 2009-2010 н.р. – 16 , 2010-2011 н.р. – 17, 2011-2012 н.р. - 22.

Учні з числа дітей-сиріт отримують соціальну стипендію та всі виплати передбачені законодавством України: компенсацію на харчування, матеріальну допомогу, забезпечуються одягом, м’яким інвентарем, взуттям згідно встановлених нормативів.

Згідно з Законодавством діти-сироти перебувають на повному державному утриманні, учнів з числа дітей-сиріт, які знаходяться під опікою (піклуванням) забезпечуються харчуванням відповідно з нормативами (40% від повного).

2. Виконання обсягів державного замовлення

За результатами аналізу матеріалів звіту про проведений самоаналіз встановлено, що контингент учнів формується переважно з випускників шкіл міста та області.

Динаміка формування учнівського контингенту учнів за три останні навчальні роки становить: в 2008-2009 - 496 учнів; в 2009-2010 – 480 учнів; в 2010-2011 – 496 учнів, 2011 – 2012 рік – 465 учнів.

План державного замовлення за останні три роки виконується в повному обсязі, а саме: - 2008-2009 н.р. - 240 учнів; - 2009-2010 н.р. – 240 учнів; - 2010-2011 н.р. – 248 учнів, 2011-2012 – 248 учнів.

В розрізі професій:

Назва професій

Коди професій за класифікатором

ДК 003:2010

Навчальні роки

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Продавець продовольчих товарів,

Кухар

5220

5122

54

57

30

30

Контролер-касир

4211

28

27

30

30

Кухар

5122

25

30

30

30

Продавець продовольчих товарів,

Офіціант

5220

5123

26

-

-

-

Продавець продтоварів

Продавець непродтоварів

5220

5220

24

28

30

30

За КП

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Кондитер

7412.2

32

38

38

38

Кухар

Офіціант

5122

5123

27

30

30

30

РАЗОМ

240

240

248

248

Підготовка кваліфікованих робітників ведеться з урахуванням потреб ринку. Ліцей тісто співпрацює з замовниками кадрів. За три останні роки державне замовлення виконувалось в повному обсязі на підставі договорів на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів з фізичними та юридичними особами.

За 5 останніх років зараховано сиріт: 2008-2009 – 12 осіб, 2009-2010 – 11 осіб, 2010-2011 – 4 особи., 2011-2012 – 3 чол., 2012-2013 – 12 чол. Інвалідів з вадами слуху по роках: 2008-2009 – 8 осіб, 2009-2010 – 9 осіб, 2010-2011 – 8 осіб, 2011-2012 – 12 осіб.

Не пізніше ніж 5 днів після співбесід приймальна комісія приймає рішення, оформлює протокол та оголошує списки осіб, що можуть бути зараховані на навчання в ліцей за денною формою навчання. Особи, які без поважних причин не приступили до занять відраховуються з закладу не пізніше 10 днів від дня прийняття рішення про зарахування. Фактичний контингент учнів складає:

№ п/п

Назва професії

Код

Термін навчання,

Форма навчання

Освітня база

Вид підготовки

Наповнюваність груп

Ліцензований обсяг підготовки

Фактичний контингент

І курс

ІІ курс

1

Кухар

5122

1,5

Денна

ПСО

ППП

28

30

180

58

2

Кондитер

7412

1,5

Денна

ПСО

ППП

27

27

60

54

Кондитер з вадами слуху

2

Денна

БСО

ППП

11

8

19

3

Кухар,

Офіціант

5122

5123

1,5

Денна

ПСО

ППП

29

29

30

58

4

Продавець продтоварів,

Кухар

5220

5122

1,5

Денна

ПСО

ППП

-

28

60

28

5

Продавець продовольчих товарів

5220

1

Денна

ПСО

ППП

26

-

60

26

6

Продавець продовольчих товарів,

Продавець непродовольчих товарів

5220

5220

2

Денна

БСО

ППП

29

29

30

58

7

Контролер-касир

4211

1

Денна

ПСО

ППП

29

-

60

29

8

Кухар,

Кондитер

5122

7412

2

Денна

БСО

ППП

60

51

60

111

Всього

239

202

540

441

3. Фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність

Миколаївський професійний ліцей торгівлі та ресторанного сервісу протягом 2009-2010 року фінансувався з державного бюджету згідно кошторисів та виділених лімітних призначень, з 2011 року фінансування здійснюється в обласного бюджету також згідно кошторисів та виділених лімітів. Фінансування надходить щомісячно згідно планів асигнувань закладу. Відхилення від плану асигнувань відсутні. Зміни до кошторису вносяться затвердженими довідками. Однак, заклад не забезпечується в повному обсязі асигнуваннями по бюджетному запиту ліцею, які обґрунтовані деталізованими розрахунками. Складання кошторису здійснюється згідно Постанови КМУ від 28.02.2002 року № 128.

Для фінансування закладу в управлінні Державного казначейства України в м. Миколаєві відкрито 5 реєстраційних рахунків, а саме:

- № 35415010000190 – для отримання фінансування з загального фонду обласного бюджету по коду функціональної класифікації 070501 «Професійно-технічні навчальні заклади»;

- № 35425011000190 – для зарахування коштів спеціального фонду;

- № 35424012000190 – для надходжень від благодійних внесків, дарунків;

- № 37324013000190 – для зарахування суми депонованої зарплати, стипендії;

- № 37115006000190 – для отримання коштів від міського бюджету допомоги учням із числі дітей-сиріт.

Здійснення операцій по рахункам по зарахуванню коштів на рахунки дотримуються законодавства.

Надходження доходів по спец коштам використовується згідно статуту навчального закладу та затверджених кошторисів.

Заклад надає освітні послуги згідно договорів з перепідготовки слухачів від обласного центру зайнятості, підвищенню кваліфікації робітників. Заборгованість з послуг – відсутня.

Згідно договору № РОФ-773 від 22.06.2009 року в оренду передано приміщення площею 181,3 м2, 50% орендної плати щомісячно надходить на рахунок ліцею. Заборгованість відсутня.

Штатна чисельність ліцею станом на 01.12.2011 року становить – 92,7 од., з яких:

1. педагогічних працівників – 55.8 од.

2. бухгалтерської служби – 4 од.

3. фахівців – 8,2 од.

4. обслуговуючого персоналу – 24,7 од.

Місячний фонд заробітної плати становить 150578,96 грн. Понад штатні одиниці відсутні. Посадові оклади, ставки встановлено згідно нормативних документів – наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року № 557 та внесеним змінами до нього; наказ від 23.03.2011 року № 373, Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 1298 зі змінами та доповненнями.

На 2011 рік затверджено кошторис по загальному фонду у сумі 3989014 грн., з яких на зарплату та нарахування соцвнесків – 2576851 грн., що становить 64,59% від обсягу кошторису. Харчування в сумі 116855 грн. для учнів із числа дітей-сиріт, які станом на 01.12.2011 року навчаються 12 осіб. Вартість харчування із числа дітей-сиріт – 31 грн., під опікою 40% - 12.40 грн. Всім учням виплачується компенсація взамін харчування.

Комунальні послуги складають 310840 грн. або 0,078%.

Контингент учнів – 452 чол.

Стипендія складає – 869808 грн., асигнування виділені не в повному обсязі.

Господарчі витрати – 70998 грн., що становить від обсягу 0,018%.

Вартість навчання одного учня в 2011 році складає – 6804,30 грн.

Впродовж 2009-2011 років отримано благодійних внесків та дарунків на суму 97 тис. грн.., в натуральній формі.

Станом на 01.12.2011 року на балансу закладу рахується основних фондів на суму – 4328925 грн., з яких будинки і споруди – 4025595 грн.

Необоротні активи – 196002 грн.

Протягом 2009-2011 років заборгованість по заробітній платі, стипендії, комунальних послугах, розрахунках з іншими дебіторами, кредиторами відсутня.

Соціальні виплати працівникам закладу та учням виплачуються своєчасно, без затримки в установлені терміни згідно колективного договору.

В 2011 році проведено ревізію фінансово-господарської діяльності КРУ в Миколаївській області за період з 01.10.2009 р. по 30.03.2011 року. Виявлені порушення усунуті в ході перевірки ревізії, про що відмічено в акті КРУ.

Бюджетне фінансування отримано закладом в повному обсязі, використовується по плану лімітів на кожний місяць. Проекти кошторису на фінансування складаються тільки за потребою з урахуванням економії по комунальних послугах.

Заклад отримує доходи від наданих послуг по освіті, від здачі приміщення в оренду, господарської діяльності (учбового магазину, борошняного цеху), надходжень від виробничої практики учнів. Закладом укладені договори з підприємствами на проходження практики та отамання 50% доходів від зарплати учнів. Постійно покращується асортимент випічки, збільшується кількість випускаємої продукції.

Комунальні послуги кожного року скорочуються приблизно на 10% за рахунок встановлених лічильників на теплопостачання, водопостачання, замінюються вікна, двері на енергозберігаючі. Наказом по ліцею від 31.10.2011 р. № 170/О затверджені заходи щодо скорочення цих витрат. Кредиторська та дебіторська заборгованість ліцеєм не допускається. Всі комунальні послуги надаються в межах виділених лімітів по натуральних показниках.

Фінансово-господарська діяльність забезпечує умови для проведення навчального процесу і здійснюється відповідно до законодавчих актів.

4. Розвиток навчально-матеріальної та навчально-методичної бази

Діяльність Миколаївського професійного ліцею торгівлі та ресторанного сервісу здійснюється відповідно до нормативних і законодавчих документів. Санітарно-технічний стан навчально-виробничих приміщень відповідає вимогам. При підготовці навчальних приміщень до нового навчального року надаються дозволи на можливість здійснення освітньої діяльності, ДАІ, держтехнагляду, держнаглядохоронпраці.

Для підготовки кваліфікованих робітників за державним стандартами необхідно мати 17 кабінетів, МПЛТРС має 14 кабінетів з площею на 1 учня 1,7 м2, з них 11 кабінетів професійно-теоретичної підготовки; 3 – загально-професійної підготовки. Лабораторій – 3 (кухня-лабораторія з дегустаційним залом, площа на 1 учня – 4,2 м2; організація обслуговування, площа на 1 учня 4,6 м2; товарознавство продовольчих товарів, площа на 1 учня – 4,2 м2.), навчально-виробничі майстерні – 3 (магазин «Марійка», площа на 1 учня – 3,1 м2, навчально-виробничий комплекс, площа на 1 учня – 4,6 м2, кондитерський цех, площа на 1 учня – 4.7 м2); спортивна зала – 288 м2.

Всі учбові кабінети, лабораторії, майстерні мають паспорти, які відображають забезпеченість професійного навчання обладнанням, матеріалами. Навчальні кабінети також мають паспорти, де зазначена комплектація їх обладнання, методичними та наочними посібниками – комплексно-методичним забезпеченням. Кожний кабінет має куточок з охорони праці, інструкції з техніки безпеки, державну символіки. Кабінети забезпечені аптечкою для надання першої медичної допомоги.. Меблі та їх розміщення у кабінетах відповідають санітарно-гігієнічним правилам та нормам. На дверях кожного кабінету є напис з назвою кабінету.

Природне та штучне освітлення робочих місць в учбових кабінетах та майстернях відповідає санітарним вимогам і має природний оптимальний рівень освітлення 1200 лк та штучне освітлення 300-500лк в залежності від кабінетів, учбові столи мають зелений, сірий та природний колір деревини, стелі білі.

Повітряно-тепловий режим забезпечується пасивним неорганізованим припливом повітря при активній витяжці, канальною природною вентиляцією. Ліцей забезпечений водяною системою опалення від ТЕЦ. Водопровід та каналізація – централізовані.

Обладнання та меблі в основних навчальних приміщеннях відповідають ГОСТ 5994-93.

З метою збереження наявної матеріально-технічної бази з педпрацівниками які завідують кабінетами, майстернями укладено угоди про повну матеріальну відповідальність. Під охорону приміщення передаються під особистий підпис відповідальних осіб. ВПЛ охороняється охоронцями, які є штатними працівниками ліцею.

Навчальний процес працює організовано за кабінетною системою. Для забезпечення загально-професійної підготовки ліцей має 3 кабінети (з них 1 – сумісний). Кабінети, в основному, забезпечені необхідними матеріально-технічними засобами, КМЗ складає – 79%.

Кабінет № 6 «Основи галузевий економіки» має загальну площу 90 м2, використовується як сумісний для викладання предмету «основи правових знань, та навчаємося бізнесу. Кабінет розрахований на 30 учбових місць. На стенах кабінету розміщені стенди з необхідною інформацією і матеріалами. КМЗ кабінету складає 86%. В наявності плани-конспекти, картки-завдання, плакати, тести, підручники, тощо.

Кабінет № 10 «Інформаційні технології» має загальну площу 63 м2. В кабінеті встановлено комп’ютерний клас на 11 робочих місць. Клас підключений до Інтернету. На стінах розміщені стенди з необхідною інформацією. КМЗ кабінету складає 70%, в наявності плани-конспекти, картки-завдання, інструкції з проведення ЛПР, тощо.

Кабінет № 13 «Захист Вітчизни» має загальну площу 75 м2, розрахований на 30 учбових місць. В кабінеті на стінах розташовані стенди з необхідною інформацією. КМЗ кабінету складає 80%. В наявності картки-завдання, тести, натуральні зразки зброї, протигазів, засоби надання медичної допомоги, плакати, тощо.

Навчання з професій громадського харчування здійснюється в 6 учбових кабінетах на 30 місць кожний (з 2 – сумісних). Оснащення кабінетів відповідає вимогам навчальних планів і програм.

Для підготовки кваліфікованих робітників з професії кухар за державними стандартами необхідно мати 6 кабінетів, 2 лабораторії. Ліцей має 6 кабінетів та 1 кухню-лабораторію (відсутня лабораторія інформаційних технологій). Кабінети розраховані на 30 учбових місць кожний, площею на 1 учня 1,9 м2, оснащення КМЗ складає 80%, оснащені схемами, плакатами, планами-конспектами, муляжами, обладнанням, фільмами, інструкційними картками, тестами, картками-завдань. Кухня-лабораторія з дегустаційним залом, розрахована на 15 учбових місць., площею на одного учня 4,2 м2, оснащення лабораторії засобами навчання складає 100%, в повному обсязі укомплектована посудом, обладнанням, інвентарем, білизною. Виробнича навчальна майстерня кухарів розрахована на 15 учнівських місць, площею на 1 учня - 4,6 м2. Оснащення майстерні засобами навчання складає 100%.

Для підготовки кваліфікованих робітників за професією кондитер за Держаними стандартами необхідно 6 кабінетів, 2 лабораторії. Ліцей має 6 кабінетів. Кабінети розраховані на 30 учбових місць кожний, площею на одного учня 1,8 м2, оснащення КМЗ складає 84%. В наявності схеми, плакати, плани-конспекти, муляжі виробів, фотографії, фільми з приготування кондитерських виробів, інструкційні карти, картки-завдання, тести. Цех-лабораторія з дегустаційним залом розрахована на 15 учбових місць, площею на 1 учня 4,2 м2. Оснащення лабораторії засобами навчання складає 100 %, в повному обсязі укомплектована обладнанням, інструментом, інвентарем, посудом, білизною. На уроках використовується відео супроводження. Виробнича навчальна майстерня кондитерів розрахована на 15 учнівських місць, площею на 1 учня - 4,7 м2. Оснащення майстерні засобами навчання складає 100%.

Для підготовки кваліфікованих робітників за професією кухар, офіціант за державними стандартами необхідно 10 кабінетів, 2 лабораторії та 2 майстерні. Ліцей має 7 кабінетів, 2 з яких сумісні, лабораторії – 2, майстерні – 2. Кабінети розраховані на 30 учбових місць, площею на одного учня 1,9 м2, оснащення КМЗ складає 83%. В наявності схеми, плакати, плани-конспекти, обладнання, муляжі, посуд, білизна, фільми з приготування їжі та обслуговування відвідувачів, картки-завдання. На уроках використовується відео супроводження. Кухня-лабораторія з дегустаційним залом розрахована на 15 учбових місць, площею на одного учня 4,2 м2. Лабораторія обслуговування розрахована на 15 учбових місць, площею на одного учня 4,0 м2. Лабораторії оснащені засобами навчання на 100% в повному обсязі укомплектовані обладнанням, посудом, інструментом, інвентарем, білизною, муляжами н/ф та страв. Виробнича навчальна майстерня кухарів розрахована на 15 учнівських місць, площею на 1 учня - 4,6 м2 Оснащення майстерні засобами навчання складає 100%.

Для підготовки кваліфікованих робітників за професією кухар, кондитер за державними стандартами необхідно 7 кабінетів, 2 лабораторії. Ліцей має 7 кабінетів, які розраховані на 30 учбових місць кожний, площею на одного учня 1,9 м2, оснащення КМЗ складає 85%. В наявності схеми, плакати, обладнання, муляжі, фотографії, фільми по приготуванню страв та виробів, плани-конспекти, підручники, картки-завдання. На уроках використовується відеосупроводження. Кухня-лабораторія з дегустаційним залом розрахована на 15 учбових місць, площею на одного учня 4,2 м2. Лабораторія оснащена засобами навчання на 100%, в повному обсязі укомплектована обладнанням, посудом, інвентарем, інструментами. Виробнича навчальна майстерня кухарів та кондитерів розрахована на 15 учнівських місць, площею на 1 учня - 4,6 м2 Оснащення майстерні засобами навчання складає 100%.

Для підготовки кваліфікованих робітників з професії контролер-касир за Державними стандартами необхідно 5 кабінетів, 2 лабораторії та майстерня. Ліцей має 5 кабінетів, які розраховані на 30 учбових місць кожний, площею на одного учня 1,8 м2, оснащення КМЗ складає 87%. В наявності натуральні зразки непродовольчих та продовольчих товарів, муляжі продовольчих товарів, інвентар та інструменти, контрольно-касове обладнання, навчально-наочні посібники, плани-конспекти, картки-завдання. Лабораторія контрольно-касового обладнання розрахована на 15 учбових місць, площею на 1 учня 3,8 м2. Лабораторія оснащена засобами навчання на 90%, укомплектована ЕККА різних типів, приладами і просторовим, ваговимірювальним обладнанням, інструментами, навчально-наочними посібниками. Магазин-майстерня «Марійка» розрахована на 15 учбових місць, площею на одного учня 3,1 м2. Майстерня обладнана робочими місцями, касовими апаратами, прилавками, холодильним обладнанням, в асортименті товар.

Для підготовки кваліфікованих робітників з професії продавець продовольчих товарів за Державними стандартами необхідно 3 кабінету, 2 лабораторії, одна майстерня. Ліцей має 4 кабінети, які розраховані на 30 учбових місць кожний, площею на одного учня 1,9 м2, оснащення КМЗ складає 88%, в наявності муляжі товарів, натуральні зразки, ваговимірювальне обладнання, інструменти, посуд, РРО різних типів, плани-конспекти, посібники, картки-завдання. Лабораторія товарознавства продовольчих товарів розрахована на 15 учбових місць, площею на 1 учня 4,2 м2, оснащена засобами навчання на 90%, укомплектована ваговимірювальним обладнанням, інструментами, приладами, касовим апаратом, товаром в асортименті.

Магазин-майстерня «Марійка» розрахована на 15 учбових місць, площею на одного учня 3,1 м2. Майстерня обладнана робочими місцями, касовими апаратами, прилавками, холодильним обладнанням, в асортименті товар. Оснащення майстерні складає 100 %.

Для підготовки кваліфікованих робітників з професії продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів за Державними стандартами необхідно 5 кабінетів, 2 лабораторії, одна майстерня. Ліцей має 5 кабінетів, які розраховані на 30 учбових місць кожний, площею на одного учня 1,9 м2. Оснащення КМЗ складає 87%. В наявності натуральні зразки непродовольчих товарів та продовольчих товарів, муляжі товарів в асортименті, інвентар, інструменти, ваговимірювальне обладнання, контрольно-касове обладнання, плани-конспекти, посібники, картки-завдання. Лабораторія товарознавства продовольчих товарів та лабораторія непродовольчих товарів розраховані на 15 робочих місць кожна, площа на одного учня 4,2 м2. Лабораторії оснащені засобами навчання на 95%, укомплектовані ваговимірювальним обладнанням, інструментами, приладами, касовими апаратами, товаром в асортименті. Магазин-майстерня «Марійка» розрахована на 15 учбових місць, площею на одного учня 3,1 м2. Майстерня обладнана робочими місцями, касовими апаратами, прилавками, холодильним обладнанням, в асортименті товарів.

5. Наявність колективного договору та додержання його умов

У відповідності до вимог КЗпП України у Миколаївському професійному ліцеї торгівлі та ресторанного сервісу , створений та діє локальний нормативно-правовий акт, а саме- колективний договір на 2012 рік (пролонгований на 2013 рік) між адміністрацією, в особі директора ліцею та трудовим колективом в особі голови профспілки. Колективний договір схвалений зборами трудового колективу 12 березня 2013 року (протокол №1). Відповідно до вимог КЗпП колективний договір зареєстрований управлінням праці департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, реєстровий № 27/12. Зауваження та пропозиції реєструючого органу відпрацьовані.

Колективний договором регулюються виробничі, трудові та соціально-економічні відносини (зміни в організації виробництва і праці, забезпечення продуктивної зайнятості, нормування і оплата праці, встановлення форм, систем, розмірів заробітної плати та інших трудових виплат – доплат, надбавок, премій, режиму робочого часу, тощо).

Трудовий розпорядок у ліцеї визначений Правилами внутрішнього трудового розпорядку, які ухвалені на зборах трудового колективу, затверджені директором та погоджені з головою профспілки.

6. Якісний склад педагогічних працівників. Наявність та робота з кадровим резервом

Штатний розклад розроблено у відповідності з типовим розкладом за кошторисом витрат; тарифікаційні списки - у відповідності з нормативними документами, а саме: наказу Міністерства освіти і науки України від 13.10. 2010 року № 947 “Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах». Тарифікація розглядається на засіданні педагогічної ради, після чого видається відповідний наказ по ліцею. Тарифікаційні списки погоджуються з управлінням освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації.

На момент перевірки укомплектованість навчального закладу, відповідно до штатного розпису, складає 95% : викладачами – 100%, майстрами виробничого навчання – 86%, керівниками 100%. В ліцеї працюють 44 педагогічних працівника, з них 12 викладачів( 7-викладачі професійно-теоретичної підготовки, 3-загально-професійної, 2-фізичного виховання), 5-адміністрація, що мають педагогічне навантаження; 26 майстрів виробничого навчання та старший майстер.

Серед викладачів 10 осіб мають вищу освіту (83%). 2 викладача навчаються на останньому курсі ВНЗ, 10 майстрів виробничого навчання мають вищу освіту (38% в т.ч 1-базову вищу). Всі майстри виробничого навчання працюють за фахом, мають робітничу кваліфікацію на рівні 4-5 розрядів за напрямками професійної підготовки. Базова освіта всіх керівників, викладачів відповідає займаним посадам, предметам, що викладаються або профілю професій, підготовка з яких здійснюється в ліцеї.

Педагогічне навантаження викладачів розподіляється з врахуванням фаху і досвіду педагогічної роботи і становить не менше 720 годин. Педагогічне навантаження адміністрації не перевищує 360 годин. Для об’єктивності розподілу педагогічного навантаження наказом директора ліцею від 01 .09.11 №116« Про створення тарифікаційної комісії» створено тарифікаційну комісію, до складу якої входять керівники методичних комісій та представники профкому, основною задачею якої є надання рекомендацій адміністрації ліцею по розподілу педагогічного навантаження між педагогічними працівниками.

В ліцеї розроблені посадові інструкції відповідно до нормативних документів, з якими ознайомлюються працівники, що призначаються на посади.

Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону України «Про Освіту» (ст.54) та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550 . Видано наказ від 01.09.11 №126 «Про створення комісії для проведення атестації педагогічних працівників» До складу атестаційної комісії включено представника профспілкової організації, практичного психолога та досвідчених педагогічних працівників ліцею, складений графік проведення атестації.

За результатами попередніх атестацій 3 викладача (25%) мають вищу категорію, 5 викладачів (42%)– І категорію, 1 викладач (8%) –ІІ категорію, 3 (25%) –спеціалісти. 2 викладача (11%) мають педагогічне звання «Старший викладач»; 7 майстрів виробничого навчання (28%) мають12 тарифний розряд, 5 (20%) – 11-й, 5 (20%) – 10-й, 8 (32%) – 9 тарифний розряд, 1 майстер виробничого навчання (4%) має педагогічне звання «Майстер виробничого навчання І категорії»,6 майстрів(23%) «Майстер виробничого навчання ІІ категорії» .

Відповідно до графіка атестації на 5 років та заяв ІПП у 2011 році атестовано 17 педагогічних працівників: 3- на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», 2-на підтвердження категорії «спеціаліст першої категорії», 5- на підтвердження тарифних розрядів, 6- на встановлення тарифних розрядів.

Педагогічний колектив ліцею торгівлі та ресторанного сервісу досвідчений, 60% педагогічних працівників мають стаж педагогічної роботи більше 10 років. Середній педагогічний стаж по ліцею становить 15 років. На даний час працюють 4 молодих спеціаліста (15%), майстри виробничого навчання, педагогічний стаж яких менше 3х років.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників один раз на 5 років, за 2010-2011р на курсах пройшли перепідготовку викладачі предметів: основи правових знань, основ ринкової економіки, бібліотекар, практичний психолог, керівник гуртка. Для викладачів професійно-теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання організовані модульні курси Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (за попередні роки підвищили кваліфікацію 11 викладачів та 22 майстрів виробничого навчання, що складає 85 % педпрацівників даної категорії та 100% від запланованого. Адміністрація ліцею проходить підвищення кваліфікації на базі Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти у м. Київ ( методист у 2009 році, директор в 2010 році). У 2009-2011 роках стажування здійснювалося на базових підприємствах. За цей період стажування пройшли 23 педагогічних працівника, це 95% від запланованого; 2 майстра виробничого навчання пройшли курси підвищення кваліфікації при ДЦПіПРК.

Всі керівники та педагогічні працівники володіють державною мовою. Викладання, спілкування та діловодство у навчальному закладі ведеться виключно українською мовою.

За останній час 8 педпрацівників пройшли тренінг за програмою «Іntеl Навчання для майбутнього». Навичками користування комп’ютерною технікою та умінням застосовувати її в практичній діяльності володіють: адміністрація – 90%, викладачі – 90%, майстри виробничого навчання – 90%. Проводиться організаційна робота з молодими педпрацівниками щодо зростання їх творчості та педагогічної майстерності. У колективі 4 майстра виробничого навчання, стаж педагогічної роботи яких менше 3-х років. Наказом по ліцею за ними закріплені наставники, працює школа молодого майстра, яка сприяє розвитку їх початкового професійно–педагогічного рівня. Керує школою старший майстер ліцею, роботу здійснює відповідно плану роботи.

Розроблено і погоджено з профспілковою організацією Положення про преміювання працівників ліцею, яке містить в собі чіткі параметри, згідно з яким щоквартально за результатами роботи здійснюється преміювання працівників.

Особові справи працівників ведуться у відповідності до чинного законодавства, трудові книжки зберігаються в окремому сейфі, всі працівники ознайомлюються із записами, що здійснюються в особових справах та трудових книжках.

7. Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та забезпечення умов праці педпрацівників

На виконання Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про загальнообов’язкове державне, соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Кодексу законів про працю, «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти і науки України від 1.08.2001р. № 563, «Про розслідування а облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях», «Про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці», «Про медичний огляд працівників певних категорій» та інших законодавчих актів з питань охорони праці в Миколаївському професійному ліцеї торгівлі та ресторанного сервісу здійснюються заходи щодо забезпечення умов безпечної життєдіяльності, безпечного для умов інженерно-педагогічних працівників навчально-виховного процесу.

Відповідно до вимог ст.. 15 Закону України «Про охорону праці» створено службу охорони праці. Інженером з охорони праці призначено Гомберга В.І. (наказ від 03.01.2006 року № 1-К), який здійснює контроль за виконанням законодавчих документів, правил та норм з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, контролює своєчасність перевірки та роботу обладнання, разом з керівниками підрозділів бере участь а розробці інструкцій з охорони праці, проводить вступний інструктаж працівників, здійснює перевірку знань з питань охорони праці, бере участь у складанні розділів колективного договору. Інженер з охорони праці забезпечений кабінетом і учбовим класом з охорони праці.

Керівництво службою охорони здійснює безпосередньо директор ліцею. Його наказом затверджені відповідальні за електробезпеку, пожежну безпеку і теплопостачання, а також відповідальні за охорону праці у всіх підрозділах і кабінетах. Створено постійно-діючу комісію з питань охорони праці. Всі члени комісії пройшли відповідну підготовку і перевірку знань в обласному управлінні освіти і науки.

Згідно з вимогами ст. 18 Закону України «Про охорону праці» в березні 2011 року проведено навчання і перевірку знань з питань охорони праці всіх майстрів, викладачів і фахівців ліцею.

Розроблені і затверджені посадові інструкції всіх працівників ліцею, де включено пункт про відповідальних за дотриманням вимог охорони праці.

Розроблені і затверджені згідно чинного законодавства 43 інструкції з охорони праці.

У всіх навчальних групах проводиться вивчення предмету «Охорона праці» в обсязі 30 годин за навчальною програмою та «Правил дорожнього руху». Щорічно перед початком навчального року проводяться бесіди з учнями працівниками ДАІ і Держпожежнагляду.

В період зимових канікул організовуються для працівників зустрічі з працівниками: Держгірпромнагляду – Дубягою О.М. на тему «Порядок розслідування і облік нещасних випадків на виробництві»; Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві – Моцигайло К.Г. на тему «Відшкодування збитків особам, постраждалим від нещасних випадків на виробництві»; Держпожежнагляду на тему «Порядок дій під час виникнення аварійних ситуацій».

В колективному договорі ліцею передбачено заходи, які в 2011 році конкретні і на перевірки більшість з них виконано, у тому числі придбання для працівників господарчої служби спецодягу і засобів індивідуального захисту.

Щороку, в квітні місяці, проводиться місячник охорони праці,в рамках якого здійснюється перевірка навчальних, виробничих і побутових приміщень на відповідність вимогам охорони праці.

Перед початком учбового року проводяться заміри опору ізоляції електрообладнання, заземлення в оформленні протоколів організацією, що має відповідну ліцензію.

Здійснюється контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних і пожежних норм, приписи санстанції і Держпожежнагляду виконуються. За приписом СЕС від березня 2011 року здійснено косметичний ремонт їдальні, заміна вікон та капітальний ремонт малої спортивної зали.

Загальний стан навчаючих кабінетів, майстерень відповідає вимогам нормативних документів з охорони праці, відповідність яких встановляється перед початком навчального року комісією ліцею за участю санітарного лікаря Ленінського району м. Миколаєва.

Питання охорони праці заслуховувалось на педагогічних радах, нарадах при директорі і інструктивно-методичних нарадах.

Нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом протягом 2009-2011 року не зафіксовано.

Природне та штучне освітлення місць в учбових кабінетах та майстернях відповідає санітарним вимогам і має оптимальний рівень освітлення.

Повітряно-тепловий режим забезпечується централізованою системою опалення. Водопостачання і каналізація – централізовані.

Проведена в листопаді 2011 року перевірка стану охорони праці органами територіального управління Держгірпромнагляду підтвердила, що стан охорони праці в ліцеї відповідає нормативно-правовим актам з охорони праці.

8. Ефективне використання та збереження державного майна

В 2011 році проведено ревізію фінансово-господарської діяльності КРУ в Миколаївській області за період з 01.10.2009 р. по 30.03.2011 року. Виявлені порушення усунуті в ході перевірки ревізії, про що відмічено в акті КРУ.

9. Стан виконавської дисципліни

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 N 70-р "Про стан виконавської дисципліни та заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади за своєчасне і безумовне виконання законів України, актів та доручень Президента України і Кабінету Міністрів України" питання дотримання стану виконавської дисципліни розглядається щороку в грудні на нараді при директорі. В цілому організація виконання документів та здійснення контролю за ними носить системний і цілеспрямований характер. На основі постійного відслідковування ходу реалізації вимог зазначених документів проводиться аналіз причин, що породжують можливі порушення у виконанні контрольних документів, оперативно вживаються попереджувальні заходи щодо унеможливлення невиконання, неповного чи несвоєчасного виконання цих документів та адекватні заходи реагування щодо поліпшення виконавської дисципліни.

Аналіз стану виконавської дисципліни в структурних підрозділах закладу характеризується закріпленням позитивних тенденцій до її зміцнення.

Разом з тим до цього часу не вдалося подолати і деякі суттєві недоліки у виконанні контрольних документів: залишається недостатнім рівень виконавської дисципліни, мають місце порушення термінів виконання завдань, присутність тяганини та в окремих випадках безвідповідальність у вирішенні найважливіших питань, що випливають із зазначених документів.

10. Щорічний звіт про виконання умов контракту на загальних зборах колективу

Завдяки зусиллям колективу, методично спланованій роботі протягом навчального року, план набору учнів до ліцею виконано. Станом на 30 серпня було зараховано 248 чоловік. Зараз в ліцеї навчається 327 учнів, працівників – 77.

Педагогічний колектив забезпечено педагогічним навантаженням в обсязі 720 годин (за винятком Ярощук І.Л., Родіної Т.М., Кір,якова О.Г, за їх згодою).

Заробітна плата в порівнянні з промисловістю ще досить низька, тому є в нашому колективі і кадрові питання. Враховуючи низку зарплату працівників господарської служби, адміністрація ліцею намагається збільшити зарплату їх за рахунок доплат та надбавок.

Доходи ліцею – це виробнича діяльність (робота цеху і магазину), доходи від практики учнів в літній період, благодійний фонд підтримки.

Благодійний фонд – це велика підтримка у вирішенні багатьох проблем. Навчальна діяльність також є джерелом фінансування і на базі ліцею готуємо групи від служби зайнятості (кухар, продавець). В борошняному цеху практику проходять учні груп слабочуючих, тому треба щоб постійно працювали учні з груп 11 класників. І в посадових інструкціях, і в колективному договорі в розділі „Трудові стосунки” п. 23 прописано, що відпрацювання навчальної програми в літній період направляти майстрів виробничого навчання разом з учнями на бази відпочинку у відповідності з укладеними договорами і графіком навчального процесу, з метою зміцнення матеріальної бази ліцею. Зараз заключаємо договори і майстри і діти повинні бути готовими до цього. Відмічу, що матеріальна база ліцею поліпшується і умови для роботи створені для усіх працюючих. Усі гроші, зароблені нами усіма, використовуються по-господарськи. Доходи збільшуються, збільшуються і можливості. За цей рік придбано:

За бюджетні кошти: малоцінні предмети (вимикачі, щітки, держаки лопат та ін.)-2379,63;- господарчі товари (хомути, цвяхи, шурупи) – 4638,67; будівельні матеріали – 7063,54; двірні блоки – 4835,00; автошини – 1829,15; бензин – 1575,25; запчастини для а/м – 3393,00; деззасоби - 245,84; журнали – 383,33; масло для а/м – 138,00; бланки – 642,41; канцелярські товари - 2496,67 ; світильники – 1217,50; калькулятори – 160,00; миючі засоби – 847,72; медикаменти – 4371,00; книги – 1000,00; РАЗОМ: 37216,71 грн.

За рахунок спец фонду:книга – 55,00 грн.; обчислювач – 2416,00 грн.; столи письмові – 800,00 грн.; спецодяг – 407,50 грн; малоцінні предмети (шпатель, щітки, віники та ін.) – 346,10 грн.; господарчі матеріали - 1659,30 грн.; свідоцтва, додатки, дипломи – 393,35; канцелярські товари – 1165,75; миючі засоби – 847,00 .РАЗОМ: 8090,00 грн.

За рахунок БФП і батьків: морозильник «НОРД» - 3599,00; телевізор «Самсунг» - 2650,00; кріплення для ТВ – 349,00; штори з ламбрекенами – 1950,00; вентилятор – 139,00; спортивні тренажери – 1850,00; ваги електронні – 250,00; бензин – 350,00; господарчі матеріали - 130,00; малоцінні предмети (вентилі та ін.) – 220,00; вікна пластикові – 21451,76; лінолеум - 3186,00; набір для карвінгу – 450,00; конверти з марками – 63,00 РАЗОМ: 36637,76 грн.

Завдання всього колективу – зберегти матеріально-технічну базу, підтримувати чистоту і порядок, бережно ставитися до обладнання і інвентарю. Всі знають, що наше обладнання - старе, щоб його підтримувати в робочому стані вкладаються чималі гроші. А це все наші доходи. Тому кожний майстер і викладач повинні бути більш відповідальними. Наш колектив завжди відмічало те, що в ліцеї завжди чисто, тому ніхто не відміняв „Чистих четвергів” . Хай це буде будь-який інший день, але чистота і порядок повинні бути постійно.

Умови прийняття на роботу працівників відповідають вимогам ст.. 40 КЗпП України. За звітний період випадків скорочено 2 одиниці (робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, заступника директора з адміністративно-господарчої роботи) з дотриманням умов чинного законодавства.

Посадові інструкції на всіх працівників затверджені наказом, і всі працівники з ними ознайомлені.Норма тривалості робочого часу розрахована, виходячи з 5-ти денного робочого тижня. Нагадую, що початок роботи 8-15 год., закінчення – 17-00, перерва для відпочинку – з 12 до 12-45 год. Для майстрів, що працюють в борошняному цеху режим роботи з 7-00 до 15-45., в магазині „Марійка” – 8-00 до 16-45.

В літній період під час щорічних відпусток і канікул учнів в борошняному цеху та магазині „Марійка” відпрацювання виробничого навчання здійснюють майстри в/н згідно графіка чергування та у відповідності з вищевказаним режимом роботи.

Педагогічним працівникам (викладачам) встановлюється режим роботи згідно розкладу занять. Завжди на передодні святкових днів тривалість роботи скорочується на 1 годину ( ч. 1 ст. 53 КЗпП України)..

В розділі 3 „Трудові стосунки” п. 23 „Для відпрацювання навчальної програми в літній період направляти майстрів в/н разом з учнями на бази відпочинку у відповідності з укладеними договорами і графіками навчального процесу, з метою зміцнення матеріальної бази. В цьому році ми плануємо обслуговувати 3 бази відпочинку. Сподіваються, що з цією роботою ми впораємось.

Виходячи з набраного контингенту викладачі забезпечені педагогічним навантаженням. Була можливість працювати з групами центру зайнятості. І це теж не погане підспірря в поліпшенні свого фінансового становища.

Оплата праці робітників ліцею здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України у відповідності до наказу Міносвіти від 15.04.93 року № 102 та наказу Міносвіти України № 557 від 26.09.2005 р. та внесеними змінами до цього наказу.

Протягом 2012 року заробітна плата в ліцеї підвищувалась 4 рази.Виплачено за рік заробітної плати – 1897911 грн.Щорічної винагороди педпрацівникам – 42932 грн.

Матеріальної допомоги – 102117 грн., з якої - педагогічним працівникам 65175 грн.- іншим працівникам – 36941 грн. Виплачено премій за рік - - 162709 грн., що становить місячний фонд оплати праці.Заробітна плата виплачувалась своєчасно, без порушення термінів виплати.На виплату лікарняних за рахунок фонду зарплати використано – 6239 грн., за рахунок ФСС ТВП – 17996 грн.На виплату ювілярам з нагоди 55-60 річчя використано 6250 грн.Згідно Постанови КМУ від 30.08.2002 року № 1298 „Про оплату праці працівників, в ліцеї була встановлено надбавка та доплата до зарплати всім майстрам, які знаходились на виробничому навчанні з 2-ю підгрупою.Обслуговуючому персоналу – 5 чоловік (госпслужба, будівельники) – 13044 грн. Фахівцям – 7 осіб ( бухгалтери, заст.. дир. з АГР, секретарі) – 37496 грн.

Педпрацівникам – 4 чол. – 17636 грн. Перерахування зарплати на карткові рахунки здійснюються двічі на місяць 15, 30 числа.Відпускні нараховуються до початку відпустки, за умови своєчасно фінансування. По кожній виплаті зарплати працівникам надаються розрахункові листи з повною розшифровкою по видах оплати.

За 2012 рік на охорону праці витрачено за рахунок різних форм фінансування 8200 грн., що складає близько 100 грн. на кожного працюючого, що відповідає прийнятим нормативам для системи профтехосвіти.

Травм, пов’язаних з виробництвом, не зафіксовано.

Під час прийому на роботу проводиться вступний інструктаж з охорони праці, обов’язковий медичний огляд, первинний – на робочому місці, повторні і цільові інструктажі з охорони праці.В зв’язку з призначенням на роботу завідувача господарства проведено додаткове навчання з електробезпеки і охорони праці, на що додатково витрачено 510 грн.Протягом 2012 року зареєстровано 3 нещасних випадки в побуті, на які складено акти для Фонду соціального страхування від захворювань.

В березні 2013 року стан охорони праці в ліцеї перевірявся Департаментом праці і соціального захисту м. Миколаєва. Порушень законодавства з охорони праці, що могли вплинути на здоров’я і безпеку учнів і працівників не виявлено.

Директор І.Ю.Сухопяткіна

Програма розвитку

Миколаївського професійного ліцею торгівлі

та ресторанного сервісу

на 2013-2018 роки

«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова профкому Директор МПЛТРС

_________О.М.Терещенко __________І.Ю.Сухопяткіна

Програма розвитку

Миколаївського професійного ліцею торгівлі

та ресторанного сервісу

на 2013-2018 роки

Завдання:

з навчально-виробничої роботи:

1. Забезпечити виконання обсягів державного замовлення до ліцею.

2. Розробляти та укладати довгострокові договори щодо підтримання обсягів підготовки робітничих кадрів.

3. Продовжити роботу зі службою зайнятості з питань підготовки кваліфікованих робітників в обсязі 60 чоловік щорічно.

4. Забезпечити надходження на позабюджетних рахунок коштів від виробничої діяльності, спонсорських внесків.

5. Закупити за рахунок спонсорської допомоги та спец коштів:

- мультимедійне обладнання;

- пароконвектомат - 2 шт.;

- комп’ютери – 9 шт.;

- морозильна вітрина;

- збивальна машина;

6. Переобладнати кабінет № 8 «Товарознавства непродовольчих товарів» під майстерню непродовольчих товарів.

7. Оновити інвентар та посуд на навчально-виробничому комплексі для проведення ЛПР.

8. Забезпечити навчальними підручниками, посібниками, довідниками та методичною літературою учнів на 100%.

з господарчих питань

1. Провести капітальний ремонт даху у корпусі № 3; частковий – корпус № 2.

2. Провести капітальний ремонт кабінету ЕККА та лаборантської (каб. № 12), косметичний в кабінеті № 1, 3, 13, 14.

3. Провести:

- капітальний ремонт спортивного залу та даху;

- капітальний ремонт фасаду кулінарного відділення;

- заміну вікон в головному корпусі ліцею;

- косметичний ремонт актової зали.

4. Закінчити оформлення державного акту на право користування землею.

з охорони праці та техніки безпеки

1. Постійно проводити роботу по забезпеченню охорони праці, правил дорожнього руху, пожежної безпеки в рамках виконання Закону України «Про охорону праці».

з виховної роботи

1. Оновити одяг сцени.

2. Придбати музичне обладнання для театрального гуртка.

3. Придбати м’ячі (волейбольні, баскетбольні, футбольні).

4. Продовжити комплектацію тренажерної зали.

з забезпечення ліцею педагогічними кадрами

1. Проводити систематичну роботу з резервом педагогічних кадрів на заміщення посад керівних кадрів ліцею.

2. Удосконалити схему матеріального стимулювання кращих педагогічних працівників шляхом залучення коштів спец коштів.

3. Організувати стажування майстрів в/н та перепідготовку працівників ліцею щорічно за окремим планом.

4. Здійснювати роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу на базі Донецького інституту післядипломної педагогічної освіти.

5. Брати участь у конкурсах професійної майстерності.

________________________________І.Ю.Сухопяткіна

Кiлькiсть переглядiв: 5035

Коментарi

  • Ольга

    2015-04-01 23:02:52

    А общежитие есть? И можно ли одесситам поступать?......

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.