1. 28 квітня викладачем закладу Таран Надією Володимирівною проведено цікавий відкритий урок з предмету «Інформаційні технології» тема «Інтернет». На якому було ознайомлено учнів з історією розвитку Інтернет, основними послугами мережі, застосуванням Інтернету для професій кухар-кондитер на підприємствах громадського харчування.

/Files/images/P1070810.JPG

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації

Миколаївський професійний ліцей торгівлі та ресторанного сервісу

Методична розробка

відкритого уроку

з предмету

“Інформаційні технології”

Тема: Internet.

Група: КК – 28

Професія: кухар - кондитер

Курс: 1

Дата проведення: 17. 04. 2014.

Викладач: Таран

Надія Володимирівна

Розглянуто на засіданні

методичної комісії:

Протокол №09 від 09.04.14.

Голова методкомісії:

_________ Таран Н.В.

Миколаїв, 2014

Тема програми: Комп’ютерні телекомунікації та комп’ютерні мережі

Тема уроку: Інтернет

Мета уроку:

навчальна: ознайомити учнів з історією розвитку Інтернет, сформувати

в учнів основні поняття мережі Інтернет, принципи будови та адресації комп’ютерів в мережі, розглянути основні послуги мережі Інтернет, основні протоколи мережі , застосування Інтернету для професій кухар - кондитер на підприємствах громадського харчування;

розвиваюча: розвивати логічне мислення, мовлення учнів, науковий світогляд, естетичний смак, вміння аналізувати та робити висновки;

виховна: виховувати творчу ініціативу, уважність, спостережливість, інформаційну культуру учнів.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу

Вид уроку: інформаційно – розвиваючий

Місце проведення: учбовий кабінет з інформаційних технологій № 8.

Методика проведення: фронтальне опитування, роз’яснення з елементами бесіди, проектна технологія: показ відео матеріалу: «Історія розвитку Інтернет», «Знайомимось з Інтернетом - 10 порад від Миколи Фоменка », «Що таке Інтернет? », самостійна робота учнів з планом – конспектом у вигляді буклету, тестове та усне опитування.

Дидактичне забезпечення: буклети, тестові завдання.

Матеріально – технічне забезпечення: мультимедійний проектор, ноутбук.

Міжпредметні зв’язки: виробниче навчання, безпека життєдіяльності, охорона праці, інформатика, математика, соціологія, логіка, англійська мова, українська мова, образотворче мистецтво, естетичне виховння.

Література для підготовки до уроку викладача:

1. Бірюков М.Л., Стеклов В.К., Костік Б.Я. Транспортні мережі телекомунікацій: Системи мультиплексування: Підручник для студентів вищ. техн. закладів; За ред. В.К. Стеклова. – К.: Техніка, 2005. – 312 с.

2. Буров Є.В.. Комп’ютерні мережі. / 2-е вид., оновл. і доп. – Львів –Бак, 2003.

3. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» 9 січня 2007 року № 537-V

4. Питер Кент. “Internet : следующий шаг”. / М.: Компьютер, 1996.

5. Пол Гистер. “Навигатор Internet”. / М.: “Джон Уайли єнд Санз”, 1994.

6. Тлумачний словник сучасної комп’ютерної лексики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://comp.vslovar.olg.ru.

7. Швиденко М.З., Матус Ю.В.. Комп’ютерні мережні технології. / Навч.-метод. посібник. – Київ. – ТОВ “Авета”, - 2008.

8. Швиденко М.З., Матус Ю.В.. Технології комп’ютерних мереж. / Навч.-метод. посібник., Київ – Видавництво ООО “Береста”, - 2007.

9. Эд Кролл “Все об Internet”. К.: BHV, 1995.

Хід уроку

1. Організаційна частина:

1. Перевірка наявності учнів.

2. Перевірка готовності учнів до уроку.

2. Актуалізація опорних знань учнів:

1. 1. Повідомлення теми та мети уроку.

2. 2. Мотивація уроку.

Сьогодні щодня безліч людей відкриває для себе існування глобальних комп’ютерних мереж, об’єднуючих комп’ютери у всьому світі в єдиному інформаційному просторі, ім’я якому - Інтернет. На сучасному ринку ресторанної діяльності виникає необхідність вивчення мережі Інтернет, як гігантського сховища інформації, засобу спілкування та обміну інформацією. Тому майбутнім кухарям та кондитерам потрібно осягати премудрощі роботи в цій мережі, для них Інтернет – це необмежений доступ до професійної інформації. Активне використання Інтернет-ресурсів, пошук цікавих ідей – це той потенціал, який веде до значних досягнень у професійній діяльності учнів.

3. Фронтальне опитування учнів:

1. Що таке комп’ютерна мережа? (група з декількох комп’ютерів, з’єднаних між собою кабелями, що використовуються для передачі інформації)

2. Які види комп’ютерних мереж ви знаєте? (локальні та віддалені)

3. Що таке локальна компютерна мережі? (це з’єднані між собою комп’ютери в одній організації або в одному приміщенні)

3. На які види поділяються локальні мережі? (однорангові та багаторангові)

4. Що таке однорангова комп’ютерна мережа? (коли всі комп’ютери рівноправні )

5. Що таке багаторангова компютерна мережа? (коли сервер – головний компютер мережі управляє її роботою)

6. Що таке віддалена компютерна мережа? (коли підключення до мережі здійснюється за допомогою модему)

7. На які види поділяється віддалені комп’ютерні мережі? (регіональні та міжнародні).

3. Формування нових знань

1. 1. Пояснення послідовності роботи учнів на уроці.

План

1. Історія розвитку Інтернет

2. Поняття про Інтернет

3. Послуги Інтернет

4. Принципи будови Інтернет

5. Адресація у мережі Інтернет

6. Основні протоколи мережі Інтернет

7. Способи з’єднання комп’ютерівдо мережіІнтернет

2. 2. Показ відео матеріалу «Історія розвитку Інтернет».

Історія розвитку Інтернет

Давайте подивимось відео матеріал «Історія розвитку Інтернет»

3. 3. Розповідь викладача з використанням плакатів та стенду: «Інтернет -технології»

Поняття про Інтернет

Internet - це всесвітня комп’ютерна мережа, яка об’єднує різноманітні мережі та окремі комп’ютери.

WorldWideWeb (W W W) - всесвітня павутина, база гіпертекстових документів. Будь – який користувач, що має підключення до Інтернет, може з’єднатись з будь – яким Web – сервером. Для цього необхідно тільки вказати електронну адресу.

Сайт (Site) - адреса розміщення серверу в Інтернет.

Браузер (Browser)- спеціальна програма для перегляду web-сторінок.

Найвідоміші браузери - Internet Explorer, Opera, Firefox, Mozila, Amigo.

Послуги Інтернет

Internet надає багато послуг.

Основними й найпопулярнішими з них є: електронна пошта e - mail, групи новин UseNet, всесвітня інформаційна служба World Wide Web (W W W), служба обміну файлами FTP, служба віддаленого доступу Telnсet, служби, що забезпечу¬ють «живе» спілкування та аудіо- і відеомовлення в Internet: ICQ, чат IRC, IP- телефонія, Internet – радіо, електронна комерція e-commerce.

Принципи будови Інтернет

У Інтернет основні лінії, по яких інформація передається з кінця в кінець країни, об'єднуються під загальним поняттям хребта (backbone). Хребет Інтернет формується з мереж великих телекомунікаційних компаній. Сполучені один з одним, ці мережі є надшвидкісною магістраллю, що перетинає США і що тягнеться до Європи, Азію і на інші континенти.

У Сполучених Штатах є п'ять точок, куди сходяться всі основні магістралі Інтернет : Сан-Франциско, Сан-Хосе, Чикаго, Нью-Йорк і Вашингтон. Три з них прийнято називати NAP (Network Access Point - точка доступу до мережі), а дві інші - МАЕ (Metropolitan Area Exchange - мережева станція мегаполісу), проте функція і у тих, і у інших одна і та ж: за допомогою високопродуктивного мережевого устаткування сполучати хребет з місцевими мережами. Ці мережі належать дрібнішим компаніям -провайдерам, які продають доступ до Інтернет своїм клієнтам - фірмам і приватним особам.

Адресація комп’ютерів у мережі Інтернет

Кожний комп'ютер, підключений до Internet, повинен мати свою адресу. В Internet використовуються два типи адрес: цифрові або IP-адреси і доменні (від англ. domain — галузь, сфера).

Розглянемо структуру кожного з цих типів.

IP-адреса за змістом подібна до поштового індексу, що містить інформацію про місто (перші дві цифри) і поштове відділення в ньому (останні три цифри).

IP-адреса є послідовністю з чотирьох чисел, розділених крапками.

Наприклад: 193.115.30.230 або 25.34.100.8.

Кожне з чисел займає 1 байт = 8 бітів, тобто може набувати значень від 0 до 255.

Проте з погляду людини існування однієї тільки чисельної адресації виявилося незручним - з таким же успіхом ми могли б пронумерувати всі міста на планеті, але вони мають назви. Тому в Інтернет були введені домени з іменами, що розділяються крапками.

Сервер імен доменів (Domain Name Server - DNS), який на ім'я домена відновлює IP-адресу і переадресовує запит за цією адресою.

Домени верхнього рівня бувають двох типів: географічні (дволітерні - кожній країні свій код) і адміністративні (трьохбуквені).

Україні належить географічний домен ua.

Наприклад: www.klyaksa.net , де домен другого рівня klyaksa в адміністративному домені верхнього рівня net.

Імена комп’ютерів, які є серверами Інтернету, включають в себе повне доменне ім’я і власне ім’я комп’ютера. Так повна адреса порталу має вид www.klyaksa.net

gov - урядова установа або організація

mil - військова установа

com - комерційна організація

net - мережева організація

edu – освітня організація

org - організація, яка не відноситься не до однієї з вище перерахованих

Коди країн:


at - Австрія

au - Австралія

ca - Канада

ch - Швейцарія

de - Німеччина

dk - Данія

es - Іспанія

fi - Фінляндія

fr - Франція

it - Італія

jp - Японія

nl - Нідерланди

no - Норвегія

nz - Нова Зеландія

ru - Росія

se – Швеція

ua - Україна

za - Південна Африка

Основні протоколи мережі Інтернет

У основі роботи Інтернет лежить мережевий протокол TCP/IP - загальноприйнята система кодування, що дозволяє комп'ютерам обмінюватися даними по мережі в зрозумілій один для одного формі. Термін TCP/IP складається з двох частин: TCP (Transmission Control Protocol - протокол управління передачею даних) і IP (Internet Protocol - протокол Інтернет).

TCP/IP - це найважливіший зі всієї безлічі протоколів Інтернет.

Крім нього відмітимо основні протоколи, які за допомогою протоколу TCP/IP передають інформацію по мережі Інтернет:

HTTP (HyperText Transfer Protocol) – для передачі гіпертексту;
FTP (File Transfer Protocol - протокол передачі файлів;
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol - простий протокол для передачі пошти.

Способи з’єднання комп’ютерів до мережі Інтернет

1. Модемний.
2. Виділена лінія.
3. Мережевий.
4. Радіочастотний.
5. Оптичний.

Провайдер - це організація, яка надає користувачам доступ в Інтернет.

4. 4. Показ відеоматеріалу «Знайомимось з Інтернетом – 10 порад від Миколи Фоменка».

Давайте подивимось відеоматеріал « Знайомимось з Інтернетом – 10 порад від Миколи Фоменка».

5. 5. Самостійна робота з планами – конспектами у вигляді буклетів.

6. 6. Показ відеоматеріалу «Що таке Інтернет».

Давайте подивимось відеоматеріал «Що таке Інтернет».

4. Закріплення нового матеріалу:

1. Усне опитування для закріплення матеріалу:

· Що таке Інтернет?

· Для чого кухар або кондитер можуть застосовувати мережу Інтернет у своїй роботі?

· Що таке World Wide Web?

· Що таке сайт?

· Що таке браузер?

· Які браузери ви знаєте?

· Які послуги надає мережа Інтернет?

· Які типи адрес використовуються в Інтернет?

· Як називаються основні протоколи мережі Інтернет?

· Які способи з’єднання комп’ютерів до мережі?

· Що таке провайдер?

2. Письмове тестування для закріплення матеріалу:

5. Підведення підсумків:

1. Аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку.

2. Повідомлення та обґрунтування оцінок.

3. Домашнє завдання:

1). Вивчити конспект;

2). Підготувати реферати на теми:

· Пошукові системи

· Електронна пошта

Кiлькiсть переглядiв: 5779

Коментарi

 • PhiOxiva

  2017-02-11 08:31:43

  a buy cialis online overnight shipping generic cialis soft...

 • ChrisAtona

  2017-02-11 08:19:05

  all had enough. There were many tailors and dressmakers and shoemakers bills budget key economic indicators and more. [url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Caverta] [u][b]>>> Want to buy Zyvox with Discount? CLICK HERE!...

 • ChrisAtona

  2017-02-11 07:50:15

  Munchkin girl you were in love with?" and he decided to go with them to the Emerald City and help comfort [url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Benicar] [u][b]>>> Want to buy Lexapro with Discount? CLICK HERE!...

 • Wiljaw

  2017-02-11 07:08:58

  buy levitra online cheap pills buy levitra...

 • PhiOxiva

  2017-02-11 06:39:13

  w online payday loan lenders payday loans today...

 • russboy

  2017-02-11 03:38:54

  ordering Dramamine in UK/GB, overnight delivery no rx [url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Dramamine] [u][b]>>> Want to buy Dramamine with Discount? CLICK HERE!...

 • russboy

  2017-02-11 03:09:33

  indian generic Lopid in Canada, pharmacy without a prescription [url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Lopid] [u][b]>>> Want to buy Lopid with Discount? CLICK HERE!...

 • russboy

  2017-02-11 00:44:07

  buying Calcium Carbonate in United States, shipped by cash on delivery [url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=Zyloprim] [u][b]>>> Want to buy Zyloprim with Discount? CLICK HERE!...

 • russboy

  2017-02-10 21:24:49

  ordering at lowest price Styplon in Canada, without doctor prescription [url=http://worldmailes.com/pharm/go.php?sid=2&search=SleepWell] [u][b]>>> Want to buy SleepWell with Discount? CLICK HERE!...

 • Michaeltroug

  2017-02-10 21:00:48

  [url=http://cialiswithoutadoctor.net]buy cialis no prescription[/url] - get cialis prescription online, how to get a prescription for cialis....

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.