Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації

Миколаївський професійний ліцей торгівлі та ресторанного сервісу

ПЛАН

відкритого уроку

з предмету

“Інформаційні технології”

Тема: Вступ. Інструктаж

з охорони праці та техніки безпеки.

Поняття про інформаційні технології.

Група: КО – 5

Професія: кухар - офіціант

Курс: 1

Дата проведення: 17. 03. 2011.

Викладач: Таран Надія Володимирівна

Розглянуто на засіданні

методичної комісії:

Протокол №13 від 09.03.11.

Голова методкомісії:

_________ Таран Н.В.

Миколаїв, 2011

Тема програми: Вступ. Поняття про інформаційні технології.

Тема уроку: Вступ. Інструктаж з охорони праці та техніки безпеки. Поняття про інформаційні технології.

Мета уроку:

навчальна: сформувати в учнів поняття: інформаційні технології та інформаційні системи, ознайомити учнів з поняттями: експертні системи, гіпертекст і мультимедіа, згадати та повторити правила з охорони праці та техніки безпеки при роботі за комп’ютером, розглянути застосування комп’ютера офіціантами на підприємствах громадського харчування;

розвиваюча: розвивати логічне мислення, мовлення учнів, науковий світогляд, естетичний смак, вміння аналізувати та робити висновки;

виховна: виховувати творчу ініціативу, уважність, спостережливість, акуратність, добросовісне відношення, відповідальність.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу

Вид уроку: інформаційно – розвиваючий

Місце проведення: учбовий кабінет з інформаційних технологій.

Методика проведення: фронтальне опитування, роз’яснення з елементами бесіди, проектна технологія: показ презентації – демонстрація слайдів навчальних проектів „Техніка безпеки при роботі з комп’ютером ”, “ Інформаційні технології ” та публікації „Веб -сторінки” з використанням персонального комп’ютера, самостійна робота учнів з планом – конспектом у вигляді буклету, усне опитування,

творчо – пошукова робота: виступи учнів з доповідями.

Дидактичне забезпечення: журнал з охорони праці та техніки безпеки, буклети з планом - конспектом.

Матеріально – технічне забезпечення: персональний комп’ютер для показу презентацій та публікації.

Міжпредметні зв’язки: виробниче навчання, безпека життєдіяльності, охорона праці, інформатика, математика, соціологія, психологія, логіка, українська мова, образотворче мистецтво.

Література для підготовки до уроку викладача:

1. Барсуков В. Нова інформаційна технологія: види та сфери застосування // Обчислювальна техніка та її застосування. – №6, 2007.

2. Багриновський К.А. Нові інформаційні технології», М., ЭКО, 2006.

3. Бройдо В. Л. Підручник “Інформатика”, М., «Фінанси та статистика», 2004.

4. Карпенко С.Г., Попов В.В. Інформаційні системи і технології. Київ: МАУП, 2004

5. Крилов І. В. Інформаційні технології: теорія і практика, М., Центр, 2006.

6. Кондратова С. Інформаційні технології в управлінні. –К., МАУП, 2009.

7. Маслов В.П. Інформаційні системи і технології в економіці: Навчальний посібник – Київ: ”Слово”, 2007.

8. Стефаник В.Л. “Експертні системи і їхнє застосування”: курс лекцій, 2010.

9. Тлумачний словник сучасної комп’ютерної лексики. [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://comp.vslovar.olg.ru.

10. Шевченко Л.С. Формування професійних знань майбутніх кваліфікованих робітників засобами мультимедіа. – Вінниця, 2006.

11. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку. Львів, 2009.

Схема структури уроку і розподіл часу на них:

1. Організаційна частина – 2 хвилини

2. Актуалізація знань – 43 хвилини

3. Формування нових знань – 35 хвилин

4. Закріплення нового матеріалу – 6 хвилин

5. Підведення підсумків – 4 хвилини

Хід уроку

1. Організаційна частина:

1. Перевірка наявності учнів.

2. Перевірка готовності учнів до уроку.

2. Актуалізація знань:

1. Повідомлення теми та мети уроку.

2. Мотивація уроку.

У наш час людство переживає науково-технічну революцію, в якості матеріальної основи якої служить електронно-обчислювальна техніка. На базі цієї техніки з'являється новий вид технологій - інформаційні. До них відносяться процеси, де "вихідним матеріалом" і "продукцією" є інформація.

Інформація є одним із видів ресурсів, що використовуються людиною в трудовій діяльності і побуті. Під інформаційними технологіями розуміється переробка інформації на базі комп'ютерних обчислювальних систем.

На підприємствах громадського харчування клієнти спілкуючись з офіціантами, звертають увагу на зовнішність, настрій, ввічливість, форму одягу, зачіску, нігті, робоче місце і особливо комп’ютерну грамотність, тому майбутнім офіціантам потрібно вивчати інформаційні технології.

3. Фронтальне опитування учнів:

1. Що таке інформація? (відомості, дані)

2. Які види інформації ви знаєте? Наведіть приклади. (числова, звукова, графічна, текстова – наукова та художня, складна)

3. Що таке комп’ютер? (універсальна цифрова обчислювальна машина для різноманітної обробки інформації)

4. У яких сферах використовують комп’ютери? (побут, промисловість, наука – медицина, банківська справа, управління, освіта )

5. Які процеси можуть відбуватись з інформацією? (пошук, збір, обробка, збереження, передача)

6. Для чого можна використовувати комп’ютер? (ігор, спілкування, роботи в програмах та пошуку інформації в Internet)

7. Які загальні вимоги з охорони праці та техніки безпеки при роботі за комп’ютером? (до самостійної роботи за ПК допускаються особи, які пройшли теоретичну підготовку та отримали інструктаж на робочому місці, кожний користувач ПК повинен мати елементарну уяву про небезпечність електричного струму, знати правила безпеки з засобами обчислювальної техніки і вміти надавати попередню медичну допомогу особам, які потерпіли від електричного струму, кожний користувач ПК повинен знати правила додержання пожежного режиму і порядок дій на випадок пожежі, загальний час роботи з ПК не повинен перевищувати 50% робочого часу фахівця, через кожні 2 години роботи з ПК треба робити 10 – 15 хвилин перерви, вагітні та годувальниці до роботи з ПК не допускаються, при землетрусі виключити ПК і покинути будівлю через основні виходи)

4. Повторний інструктаж з охорони праці та техніки безпеки:

Показ презентації - демонстрації слайдів навчального проекту «Інструктаж з охорони праці та техніки безпеки при роботі за комп’ютером ».

3. Формування нових знань

1. Пояснення послідовності роботи учнів на уроці.

План

1. Вступ. Інструктаж з охорони праці та техніки безпеки.

2. Поняття про сучасні інформаційні технології.

3. Компоненти інформаційної системи та їх функціональне призначення.

4. Нові інформаційні технології як нетрадиційне джерело отримання інформації: експертні системи, гіпертекст, мультимедіа.

5. Застосування персонального комп’ютера для отримання нової інформації.

2. Показ презентації - демонстрації слайдів навчального проекту «Інформаційні технології».

/Files/images/Новый рисунок.png

/Files/images/Новый рисунок (2).png

/Files/images/Новый рисунок (3).png

/Files/images/Новый рисунок (4).png

/Files/images/Новый рисунок (5).png

/Files/images/Новый рисунок (6).png

/Files/images/Новый рисунок (7).png

/Files/images/Новый рисунок (8).png

/Files/images/Новый рисунок (9).png

/Files/images/Новый рисунок (10).png

/Files/images/Новый рисунок (11).png

/Files/images/Новый рисунок (12).png

/Files/images/Новый рисунок (13).png

/Files/images/Новый рисунок (14).png

/Files/images/Новый рисунок (15).png

/Files/images/Новый рисунок (16).png

/Files/images/Новый рисунок (17).png

/Files/images/Новый рисунок (18).png

/Files/images/Новый рисунок (19).png

/Files/images/Новый рисунок (20).png

3. Виступи учнів з доповідями.

4. Самостійна робота з планами – конспектами у вигляді буклетів.

4.Закріплення нового матеріалу:

1. Усне опитування для закріплення матеріалу:

- Що таке інформаційні технології?

- Що таке інформаційні системи?

- Що таке експертні системи?

- Що таке гіпертекст?

- Що таке мультимедіа?

- Яку систему може застосовувати офіціант у своїй роботі?

5.Підведення підсумків:

1. Аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку.

2. Повідомлення та обґрунтування оцінок.

3. Домашнє завдання:

- Вивчити конспект;

- Підготувати реферати на обрану тему:

1. Пристрої введення інформації.

2. Пристрої для організації комп’ютерного зв’язку.

Кiлькiсть переглядiв: 1682

Коментарi

  • Frankvaw

    2017-02-01 11:44:53

    http://762426.ru/svingery/video-s-veb-kamery-intim - видео с веб камеры интим...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.