Звіт в. о. директора МПЛТРС Мокрицької С.І.

Про свою діяльність перед педагогічним колективом

та громадськістю у червні 2019 року

Шановні члени колективу, батьки, представники громадськості!

Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритості та демократичності державно-громадської системи управління освітою. Завдання такого звітування забезпечити прозорість, відкритість, демократичність в роботі ліцею, залучення громадськості до співпраці.

Закінчується навчальний рік, і тому, ми зібралися сьогодні, щоб проаналізувати роботу колективу ліцею, оцінити діяльність в. о. директора на посаді з 04.02.2019 року.

Як в. о. директора МПЛТРС у своїй діяльності протягом чотирьох місяців керувалася Статутом ліцею, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Колективним договором, посадовими обов’язками директора, законодавством України, іншими нормативними актами, що регулюють роботу керівника навчального закладу ПТНЗ.

Основна мета діяльності Миколаївського професійного ліцею торгівлі та ресторанного сервісу створення сприятливих умов для якісної підготовки кваліфікованих робітників, реалізація потреб громадян у професійно-технічній освіті, та оволодінні професіями.

1. Загальна інформація про ліцей

Історія навчального закладу починається з 1926 року. МПЛТРС є державним навчальним закладом II атестаційного рівня.

Ліцей має 5 окремих корпусів загальною площею 5600 кв. м навчальна площа 3200кв. м. З метою виконання навчальних планів і програм в навчальному закладі функціонують:

навчальні майстерні, лабораторії, 14 кабінетів, 2 спортивних зали, спортивний майданчик, бібліотека, методичний кабінет.

На сьогоднішній день контингент складає 180 учнів.

Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється на базі загальної середньої освіти, без надання повної середньої освіти, та на базі повної середньої освіти, відповідно переліку професій зазначених у ліцеї серія АЕ № 527178 від 09.09.2014 року

- кухар

- майстер ресторанного обслуговування

- кухар, кондитер

- кухар, офіціант

- кондитер

- продавець продовольчих та непродовольчих товарів

- продавець продовольчих товарів

- контролер-касир

- офіціант

З 2002 року заклад проводить набір учнів з вадами слуху з професії:

- кондитер

2. Кадрове забезпечення

В ліцеї працюють 26 педагогічних працівника з них 8 викладачів (2 за сумісництвом), 4 - адміністрація, 14 майстрів виробничого навчання та старший майстер.

Всі викладачі мають вищу освіту, з 14 майстрів виробничого навчання вищу освіту мають – 10 осіб.

Всі майстри виробничого навчання працюють за фахом та мають робітничу кваліфікацію на рівні 4-5 розрядів.

Якісний склад педагогічних працівників:

- спеціаліст вищої категорії - 3 викладача

- спеціаліст I категорії - 5 викладачів

- спеціаліст II категорії - 2 викладача

- спеціаліст II категорії - 3 майстра в/н

- 14 тарифний розряд - 7 майстрів в/н

Всі педагогічні працівники володіють навичками роботи на комп’ютері та використовують комп’ютерні технології в навчальному процесі.

3. Методична робота

Методична робота в ліцеї планується та здійснюється відповідно до «Положення про методичну роботу в ПТНЗ». Зміст методичної роботи в ліцеї та її організація відображена в розділі річного плану «Методична робота та підвищення кваліфікації»

Педагогічний колектив працює над методичною темою: «Використання мультимедійних засобів як умова формування та розвитку творчих та професійних якостей учнів»

Важливими завданнями методичної роботи є:

- надання допомоги педагогічним працівникам у формуванні їх професійної компетентності;

- вивчення та узагальнення педагогічного, виробничого досвіду працівників;

- з метою підвищення педагогічної та психологічної культури педпрацівників проводяться психолого педагогічні семінари;

- поповнюється КМЗ предметів та професій;

- систематичне проведення моніторингу навчальних досягнень учнів;

- аналіз використання у навчальному процесі інноваційних технологій.

З метою підвищення фахового рівня та професійної майстерності педагогічні працівники ліцею проходять курси підвищення кваліфікації, стажування на робочих місцях.

У 2019 році 9 педагогічних працівників пройшли курсове підвищення кваліфікації в МОІППО, 6 - Білоцерківський ІПОНАПН, 1 - ІМОНАПН України.

У ліцеї працюють дві методичні комісії: з професій сфери торгівлі та громадського харчування, та предметів загально-професійної підготовки.

З 04.02.2019 року було проведено:

- засідань методичних комісій – 4

- індивідуальних та групових консультацій - 50

- педагогічних нарад 2

- нарад при директорі 4

- індивідуальна психологічна робота з педпрацівниками та учнями - 20

- участь у виїзних семінарах- 3

- занять семінарів-практикумів - 1

- проведено виховних заходів (бесід, круглих столів) - 24

Розробляються нові робочі навчальні плани на модульно-компетентністній основі з професії:

- кондитер;

- продавець продовольчих товарів;

- майстер ресторанного обслуговування

4. Навчальна виробнича діяльність

На підставі робочих навчальних планів і програм кожна професія забезпечена основними навчально-методичними документами.

Розклад занять розробляється відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог.

Викладачі ліцею самостійно обирають форму та методи навчання з урахуванням основ педагогіки.

Лабораторно-практичні роботи проходять після вивчення відповідної теми.

Виробниче навчання проходить в майстернях ліцею:

- магазин «Марійка»4

- кондитерський цех;

- кулінарний цех.

Виробнича практика учнів ліцею проводиться безпосередньо на робочих місцях м. Миколаєва в підприємствах харчової промисловості та торгівлі:

- Кафе «Українські справи»

- ТОВ Бар «Едісон»

- Кафе «Каліфорнія»

- Рибачий стан

- ФОП Калугер «Грек кафе»

- Піцерія «Фамілія»

- Піцерія «Sole Mio»

- Їдальня КП Центральний ринок

- ТОВ «Жовтневі ласощі» тощо

Результатами поетапної кваліфікаційної атестації за професіями:

- група К-162 кухар кваліфікація 3 розряд

середні - 53%

достатні - 47%

- група КК-37 кухар кваліфікація 4 розряд

середні - 77%

достатні – 23%

- група КК-38 кухар кваліфікація 4 розряд

середні – 61%

достатні – 32%

- група КК – 75 кондитер, кваліфікація 6 розряд

середні – 5%

достатні – 90%

високі - 5%

За результатами I семестру 12 учнів отримують підвищену стипендію.

В ліцеї проведено конкурс фахової майстерності з професії кухар

серед учнів I та II курсів .

Учениця II курсу групи КК-36 Завела Наталя приймала участь у другому етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії кухар кваліфікації 4 розряду.

5. Виховна робота

Головною метою виховної роботи ліцею є забезпечення пріоритету розвитку людини в соціумі, виховання людини з інноваційним типом мислення, допомога вижити в потоці кризових ситуацій, виховання людини як патріота рідної землі, свідомого громадянина, людини творчої, морально і фізично здорової.

За п’ять місяців пройшли виховні ліцейні заходи:

- до дня кохання « Вічна загадка любові» «Відзначення в Україні 30-річниці виведення військ з Афганістану»

- до дня народження Т.Г. Шевченка

- до Великодню

- «Чорнобиль подвиг крізь роки»

- день «Вишиванки»

- день цивільного захисту

- «Євроінтеграція Україні»

- акція «Хочу, щоб у нашому ліцеї»

Приймали участь у обласних та міських виховних заходах:

- Покладання квітів до пам’ятнику Героїв Небесної Сотні у сквері Ради Європи

- виставка «Освіта, кар’єра, Професія»

- профорієнтаційна виставка

- покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченка

- покладання квітів меморіального комплексу на честь героїв-десантників загону К.Ф. Ольшанського

- торгівля продукцією власного виробництва на День Перемоги.

Учениця групи КК- 37 Кирильчук Ірина приймала участь у обласному конкурсі патріотичної пісні «Червона троянда»

Учні інклюзивної групи їздили на відпочинок до Карпат.

Практичним психологом було проведено з учнями заняття:

- профілактика шкідливих звичок - Наркотикам- «Ні»

- діагностика - Тип поведінки у конфлікті, показників та форм агресії»;

- тренінг - «Стоп насилля», з профілактики правопорушень;

- просвітницько-профілактичні заняття «Булінг»

Що це та які його прояви?

- інформаційні хвилини «Торгівля людьми»

«Засоби попередження,» «Ризики роботи за кордоном»;

- тренінг - «Успішне проходження співбесіди»,

«Резюме та співбесіда як вразити керівника»

«Способи вирішення конфлікту»,

«Ми разом»

Проведені заходи щодо профілактики кримінальних правопорушень:

- відкритий діалог учнів – з регіональним координатором взаємодії з громадськістю уповноваженого Верховною радою України у Миколаївській обл. Жепало В.М. «Правова свідомість і правова культура молоді»

- з представником Державної праці Пінчук Є.А. «Права і обов’язки роботодавців при працевлаштуванні на роботи»

6. Профорієнтаційна робота

З метою 2019 року педагогічний колектив ліцею активно включився в профорієнтаційну роботу серед випускників шкіл.

- встановлено рекламний щит (біл-борд);

- реклама закладу в трамваях та тролейбусах;

- проведено день відкритих дверей;

- проведена профорієнтаційна робота в школах міста та області;

- листівки з оголошенням (500 шт.)

7. Соціальний захист

Соціальний захист дітей пільгових категорій, що навчаються у ліцеї проводиться згідно з діючим законодавством.

На 06.6.2019 року в ліцеї:

- учнів з числа дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування – 15 осіб

( з них дітей сиріт) 9

- учні які проживають в прийомних сім’ях - 2

- діти з числа інвалідів - 22

( з них з вадами слуху) - 19

- діти, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЄС - 1

- з багатодітних сімей - 6

- неповні сім’ї 93

- з малозабезпечених сімей - 1

- внутрішні мігранти - 1

- діти, де батьки перебувають в зоні АТО - 2

- учні, що проживають у гуртожитку - 8

- співпраця зі службами у справах дітей;

- профілактична робота серед учнів ліцею з правопорушень через тренінги;

- корекційна робота з учнями схильними до девіантної та делінквентної поведінки;

- психолого-педагогічний супровід учнів «групи ризику»

8. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Стан роботи з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарної профілактики травматизму знаходиться під постійним контролем адміністрації ліцею.

Наказом по ліцею призначено відповідального за організацію роботи з ОП та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службою з охорони праці сплановані заходи.

Напередодні канікул, святкових днів, перед виробничою практикою, виробничим навчанням та при проведенні лабораторно практичних робіт проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, спортивними змаганнями.

Будівля закладу забезпечена засобами пожежогасіння вогнегасниками, пожежним інвентарем.

Протягом року жоден з учнів не був травмований під час навчально-виховного процесу. Питання охорони праці заслуховуються на педагогічних радах, нарадах при директорі.

9. Фінансово-господарська діяльність

Фінансування ліцею здійснюється з місцевого бюджету згідно кошторисів та виділених лімітів.

Соціальні виплати працівникам ліцею та учням виплачуються своєчасно, без затримки в установлені терміни. Заклад отримує доходи від господарської діяльності, так з лютого 2019 року від реалізації продукції власного виробництва ліцей отримав 162748,40 тисяч гривень з них проводилась закупка сировини, були оплачені адміністративні послуги, ремонт пекарської шафи, холодильної камери, технічне обслуговування касового апарата, рекламний щит та ще меблі в кабінеті №8, рекламні листівки.

За чотири місяці 2019 року власними силами були проведені ремонти:

- витяжка в кондитерському цеху;

- заміна труби водопостачання на УПК;

- тепловий вузол в адміністративному корпусі;

- демонтаж труби тепломережі;

- ведеться відновлення забору (довжиною 15 метрів);

- проводиться заміна кранів;

- вирівнювання укосів на вікнах.

На виділені кошти для навчання груп інклюзивної освіти, придбано:

- дві мультимедійні установки (дошки, проекти, ноутбуки)

- 6 ноутбуків;

- дві бігові доріжки в спортивну залу.

10. Управлінська діяльність

Управління ліцеєм здійснюється згідно з чинним законодавством та правовими нормативними документами.

В ліцеї діє відповідна система управління та контроль за діяльністю колективу за навчально-виховним процесом.

Розроблені посадові обов’язки.

- питання діяльності педагогічного колективу розглядаються на педагогічних радах, нарадах при директорі;

- інструкційна-методичних нарадах на зборах колективу.

В травні 2019 року пройшов огляд комплексно-методичного забезпечення предметів, професій.

Здійснюються різні форми контролю: поточний, проміжний і вихідний.

Протягом засідань педагогічних рад в належному стані: Адміністрація ліцею організовує та здійснює контроль за якістю виконання педагогічними працівниками навчальних планів і програм, рівня викладання, використання педагогічного досвіду, ведення журналів тощо.

Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

Весь колектив ліцею, намагається робити все, для того, щоб наш заклад посідав перші сходинки на освітянському просторі Миколаївщини.

Кiлькiсть переглядiв: 336

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.